flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » NALEŻNOŚCI BYŁYCH MAŁŻONKÓW WOBEC WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

21 lipca 2023 r.

NALEŻNOŚCI BYŁYCH MAŁŻONKÓW WOBEC WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Czy po orzeczeniu rozwodu każdy z małżonków odpowiada za całość opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej?

Jeżeli małżonkowie nie ustanowią rozdzielności majątkowej – w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi wspólność majątkowa. W takiej sytuacji nabyte w trakcie trwania małżeństwa przedmioty (z pewnymi wyjątkami) wchodzą w skład majątku wspólnego – zakupiona w trakcie trwania małżeństwa nieruchomość lokalowa, wchodzi w skład majątku wspólnego. Skutkuje to powstaniem tzw. solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej: w trakcie trwania wspólności majątkowej każdy z małżonków odpowiada w całości za należności wobec wspólnoty mieszkaniowej.

Na kanwie jednej ze spraw dotyczących zaległych opłat wobec wspólnoty mieszkaniowej powstał problem w związku z orzeczeniem wyroku rozwodowego. Rozwód skutkuje bowiem ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej – od chwili wyroku udział każdego z byłych małżonków we własności wspomnianej nieruchomości wynosi 1/2. Czy wówczas każdy ze współwłaścicieli odpowiada za całość należności powstałych po orzeczeniu rozwodu tj. solidarnie, czy jedynie za ich 1/2 – w stosunku do posiadanych udziałów?

Odpowiedź na powyższe zagadnienie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2022 r., w sprawie o sygn. akt: III CZP 111/22, wskazując, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiedzialność byłych małżonków za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiadającym ich udziałom. Oznacza to,
że małżonkowie będą odpowiadali niezależnie od siebie – proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Rzecz jasna opisany problem nie wystąpi, jeżeli małżonkowie dokonają podziału majątku wspólnego równocześnie z rozwodem – ten spośród nich, który otrzymał na własność nieruchomość będzie jedynym odpowiedzialnym za należności, które powstały od chwili podziału majątku.

 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki