flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » O czym w firmach powinniśmy pamiętać w czasie koronawirusa?

17 marca 2020 r.

O czym w firmach powinniśmy pamiętać w czasie koronawirusa?

Co prawda Minister Zdrowia wprowadził stan epidemiczny, ale w rozporządzeniu ograniczającym działalność wymieniono niewiele gałęzi (centra handlowe, gastronomia, targi, sport, najem krótkoterminowy, kultura), a bardzo wiele firm (produkcja i większość usług) prowadzonych jest – teoretycznie – normalnie. Pakietu pomocowego dotąd nie wdrożono.

TERMINY

Nie pojawił się ogólny przepis, który dawałby „zielone światło” do ignorowania terminów w umowach handlowych i zamówieniach publicznych – ich uchybienie może mieć bardzo negatywne konsekwencje mimo tego, że urzędy pocztowe działają w niestandardowych godzinach. Pamiętajmy przy tym o zapewnieniu w naszych firmach odbioru listów poleconych. Jeżeli nie jesteśmy uprawnieni do umorzenia składek ZUS, a chcemy przesunąć termin opłaty, to musimy złożyć stosowny wniosek (ZUS deklaruje gotowość do przychylnego rozpatrywania tych wniosków).

Uchybienie terminu w relacjach handlowych naraża nas na odpowiedzialność odszkodowawczą i otwiera – często dość zamkniętą – drogę do wypowiadania umów lub odstępowania od umów, na których bardzo nam w firmie zależy. Co do zasady pandemia nie ma bezpośredniego przełożenia na dotrzymanie, czy też uchybienie terminu wiążącego strony. Klauzula rebus sic stantibus, możliwość powołania się na siłę wyższą, czy następcza niemożność świadczenia to narzędzia skomplikowane i warto z nich korzystać z umiarem, bo przecież nie po to zabiegaliśmy o klienta, by teraz pochopnie z niego rezygnować. W relacjach B2B mamy jednak do czynienia z umową, a umowy można zmieniać, istotne jest więc zachowywanie dobrych relacji z partnerem biznesowym, co pozwoli umowę aneksować. Więcej o tym w innym artykule.

OBOWIĄZKI USTAWOWE SPÓŁEK

Nie zawieszono wielu obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustaw niepodatkowych. Dotyczy to  m.in. konieczności terminowego przeprowadzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (lub ZWZ Akcjonariuszy) i złożenia dokumentacji do KRS.

W tym miejscu na marginesie uwaga – sporządzając sprawozdania finansowe i zarządu pamiętajmy o uwzględnieniu (w części dotyczącej zdarzeń po dacie bilansowej) wpływu pandemii na firmę (oraz o rzetelnej ocenie kontynuacji działalności).

WINDYKACJA

Zawsze, a tym bardziej w trudnych czasach, nie warto odwlekać zdecydowanego traktowania dłużników. Znacząco rośnie ryzyko, że dłużnik stanie się niewypłacalny i tylko najszybsi wierzyciele uzyskają zaspokojenie swojego roszczenia. Do rozważenia, bez odkładania tematu, których dłużników traktować bardziej miękko.

PRACOWNICY

Pracodawca, stawiany przez ustawodawcę w pozycji nieuprzywilejowanej, musi przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy także i przede wszystkim w zakresie wynagrodzenia czy czasu pracy. Kierowanie pracownika na urlop jest możliwe co do zasady, gdy zostało to uzgodnione z pracownikiem – w planie urlopów lub na jego wniosek. Obniżenie wynagrodzenia jest dopuszczalne za porozumieniem. Do dobrego rozważenia wprowadzenie stanu przestoju, czy czasowe przesunięcia pracowników na inne stanowisko. O tym wiedzą wszyscy, ale z kronikarskiego obowiązku: na podstawie art. 3 tzw. specustawy koronawirusowej dopuszczalne jest polecenie pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy zdalnej.

CZAS SPOWOLNIENIA

… warto wykorzystać na przeprowadzenie w firmie spraw odkładanych, nie tylko biznesowych, ale i prawnych. Przypominamy o konieczności cyklicznego przeglądu procesów RODO (od wejścia w życie przepisów niedługo miną aż dwa lata) oraz o konieczności zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.

Mój zespół i ja pozostajemy do dyspozycji dla Państwa biznesu.

Aktualizacja 18 marca godz. 13:30 – ogłoszony przez premiera przed godziną pakiet antykryzysowy, to w tej chwili także tylko projekt. Z punktu widzenia prawnego sytuacja wygląda ciągle jak powyżej.

Aktualizacja 23 marca godz. 9:30 – nadal nie wprowadzono w życie żadnych przepisów zmieniających powyższe tezy artykułu. Także ogłoszenie stanu epidemii nie zmienia stanu prawnego (z niewielkimi wyjątkami – np. najem krótkoterminowy jest ponownie dozwolony). 

Po uchwaleniu tarczy antykryzysowej artykuł został zaktualizowany.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki