flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Oddziaływanie inwestycji na nieruchomości sąsiednie – nowe stanowisko NSA w zakresie wyznaczenia kręgu stron postępowania

14 maja 2020 r.

Oddziaływanie inwestycji na nieruchomości sąsiednie – nowe stanowisko NSA w zakresie wyznaczenia kręgu stron postępowania

Jedną z podstawowych czynności przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę inwestycji jest ustalenie obszaru, na który planowana inwestycja oddziałuje. Taka analiza nie powinna zostać przeprowadzona jedynie na podłożu techniczno-budowlanym. Ważne jest również zbadanie, czy inwestycja nie będzie generowała ograniczeń w zakresie korzystania z nieruchomości na podstawie innych aktów prawnych.

Inne akty prawne to m.in. kodeks prawa cywilnego, który gwarantuje właścicielowi sąsiedniej nieruchomości prawo do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Interpretując zatem art. 28 ust. 2 prawa budowlanego, należy wziąć pod uwagę zasadę procesu inwestycyjnego wyrażoną  w art. 5 tej samej ustawy. Odnosi się ona do obowiązku poszanowania interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich, które graniczą z działką inwestora.

Orzeczenie wydane w omawianej sprawie (II OSK 1883/1) dotyczy oddziaływania inwestycji na zabudowany grunt rolny, na którym znajdowała się nieruchomość skarżącego. Przedmiotowa inwestycja to elektrownia wiatrowa, która miała oddziaływać na nieruchomość skarżącego poprzez emisję hałasu wyższego od normatywnego.

Rozważania Sądów obu instancji dotyczyły głównie tego, czy skarżącemu przysługuje przymiot strony w postępowaniu dotyczących udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni. Działka skarżącego stanowiła bowiem grunt rolny, który zabudowany był budynkiem mieszkalnym. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że wobec wiodącego przeznaczenia terenu jako rolnego, przepisy dotyczące normy emitowanego hałasu nie mają zastosowania.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z takim stanowiskiem Sądu niższej instancji i stwierdził, że znajdująca się na działce zabudowa, stanowi na podstawie §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) – zabudowę zagrodową, do której w szczególności zalicza się budynki mieszkalne.

NSA stwierdził ostatecznie, że skarżący legitymuje się interesem prawnym i może zostać uznany za stronę postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej.

W ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji deweloperskich. Warto zadbać o swoje interesy i powziąć informacje o oddziaływaniu planowanej inwestycji na naszą działkę. W praktyce deweloperzy zlecają określenie obszaru oddziaływania projektantowi budowy. Działa on na rzecz dewelopera, zatem często stara się możliwie najbardziej ograniczyć ten obszar. Kwestia ta powinna zatem zawsze być obiektem naszej dodatkowej weryfikacji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki