flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Pear Technologies vs Apple – spór o podobieństwo znaku towarowego

30 maja 2019 r.

Pear Technologies vs Apple – spór o podobieństwo znaku towarowego

TEMATY: 

Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 roku (sygn. akt T-215/17) uznał, że nawet w przypadku znaków silnie renomowanych, konieczne jest wykazanie podobieństwa oznaczenia późniejszego do wcześniejszego znaku renomowanego. Szczególnie ważnym aspektem jest to, że samo podobieństwo „koncepcyjne” produktów odzwierciedlających oznaczenia użyte w znakach nie wystarczy, aby ustalić „link” między znakiem wcześniejszym a późniejszym.

Proces rejestracji znaków towarowych na terytorium Unii Europejskiej przebiega wg ściśle określonej procedury. W pierwszej kolejności podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojego znaku towarowego musi złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”). Następnie, wniosek ten jest rozpatrywany i na tym etapie zostaje również udostępniony ewentualnym podmiotom, które mogłyby co do niniejszego znaku zgłosić zarzut w formie sprzeciwu.

Idealnie odzwierciedla ten proces sprawa pomiędzy Pear Technologies Ltd. (dalej: Pear Technologies)Apple Inc. (dalej: Apple).  24 lipca 2014 roku Pear Technologies zgłosiło do EUIPO następujący znak towarowy słowno-graficzny w kategorii m.in. komputery, laptopy, urządzenia mobilne, oprogramowania.

pear logo
apple logo

Wizualizacja omawianych znaków towarowych: od prawej: (1) Pear Technologies Ltd., (2) Apple Inc.

Wobec powyższego znaku Apple złożyło sprzeciw wskazując na podobieństwo znaków, skutkujące ryzykiem wprowadzenia konsumentów w błąd (art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE)) naruszenia renomy znaku towarowego Apple (art. 8 ust. 5 rozporządzenia 207/2009). Sprzeciw został uznany przez EUIPO, a w rezultacie zgłoszenie Pear Technologies zostało odrzucone. 

Od tej decyzji Pear Technologies złożyło odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO, która je oddaliła uznając, że przesłanki wskazane przez Apple rzeczywiście zaistniały, a ponadto, że oba znaki cechują się pewnym stopniem podobieństwa w ujęciu koncepcyjnym, jako że jabłko i gruszka są ze sobą ściśle powiązane w sensie biologicznym. Izba Odwoławcza uznała również, że z racji na wysoką renomę marki oraz aluzyjny i żartobliwy charakter znaku Apple powstanie w podświadomości odbiorców związek między tymi dwoma znakami, co będzie miało niekorzystny wpływ dla firmy Apple. Pear Technologies ponownie nie zgodziło się z EUIPO i złożyło skargę do Sądu Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej we wcześniej cytowanym wyroku odniósł się w pierwszej kolejności do twierdzeń dotyczących podobieństwa znaków jednocześnie uznając, że twierdzenie Izby Odwoławczej są niesłuszne. Jedynymi podobieństwami między znakami, w ocenie Sądu, jest zastosowanie czarnego koloru i podobne umiejscowienie elementu graficznego nad jabłkiem i gruszką. Podsumowując, Sąd wskazał na następujące kwestie: (1) natychmiast zostanie dostrzeżone przez odbiorców, że znaki reprezentują różne owoce, (2) kształty tych owoców różnią się, (3) w znaku późniejszym uwagę zwraca również szereg czarnych kwadratów składających się na owoc, podczas gdy jabłko jest jednolitym znakiem, (4) znak późniejszy nie zawiera elementu „ugryzienia”, jak w znaku Apple i w końcu (5) znak późniejszy zawiera jeszcze element słowny „pear”, który nie występuje w znaku wcześniejszym. Sąd uznał również, że pomiędzy znakami nie występuje podobieństwo w obszarze koncepcyjnym i wskazał na błąd w rozumowaniu Izby Odwoławczej, która stwierdziła podobieństwo koncepcyjne pomiędzy spornymi znakami na tej podstawie, że jabłko i gruszka jako owoce cechują się pewnymi podobieństwami w „prawdziwym życiu”.

Powszechnie uznaje się, że przytoczony wyrok może odegrać znaczącą rolę w kwestii zasad dokonywania oceny podobieństwa oznaczeń w przyszłych procesach.  

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki