flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Podatek ryczałtowy dla wynajmujących nieruchomości – dobre zmiany dla podatników!

28 marca 2021 r.

Podatek ryczałtowy dla wynajmujących nieruchomości – dobre zmiany dla podatników!

Dotychczasowe brzmienie przepisów utrudniało opodatkowanie przychodów z najmu w sposób zryczałtowany. Z takiej możliwości ustawa wyłączała przychody z tytułu wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Ilekroć zatem organ podatkowy dopatrywał się zorganizowanego i ciągłego charakteru działalności w zakresie najmu odrzucał możliwość ryczałtu. Jakkolwiek powyższe stanowisko ulegało liberalizacji na korzyść podatników, o czym pisaliśmy wcześniej:

https://blumski.pl/czy-wynajmujac-kilka-nieruchomosci-mozna-skorzystac-opodatkowania-ryczaltowego/

to dalsze rozstrzygnięcia pozostawały trudne do przewidzenia.

Sytuację zmieniła ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Po nowelizacji najem nieruchomości również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stoi na przeszkodzie wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania:

  • 8,5% dla przychodu do 100.000 PLN;
  • 12,5% dla nadwyżki przychodów od 100.000 PLN

Korzystna dla wynajmujących wiadomość dotyczy również podatku VAT. Obowiązujące przepisy podatkowe zwalniają z podatku VAT osoby świadczące usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, o ile następuje to na cele mieszkaniowe. Jednak wątpliwości budziły sytuacje, gdy wynajmowano lokal na cele mieszkalne nie osobom fizycznym, ale pośrednikom (np. spółkom zapewniającym w ten sposób zakwaterowanie dla swoich pracowników).

Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji wskazał, że tego rodzaju najem będzie zaspokajał potrzeby mieszkaniowe. Nie zmienia tego fakt, że drugą stroną umowy jest podmiot, który nie zamierza zamieszkiwać osobiście lokalu. Przytoczoną argumentację podzielił Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 29.12.2020 r. (0114 KDIP1-1.4012.757.2020.1.MKA). Wynika z niej, że we wskazanych okolicznościach za spełnione należy uznać przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zatem wynajmujący jest zwolniony z VAT.

 

Należy jednak zaznaczyć, że najem krótkoterminowy co do zasady podlegał będzie 8% stawce VAT jako usługa związana z zakwaterowaniem, o ile stroną umowy nie jest pośrednik.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki