flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » PRAWO AKCJONARIUSZA DO INFORMACJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ

26 maja 2022 r.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO INFORMACJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Prawo do informacji należy do praw korporacyjnych akcjonariusza, które przysługuje niezależnie od liczby posiadanych akcji. Wyrazem realizacji tego uprawnienia są m.in. obligatoryjne obowiązki zarządu, odnoszące się do udostępniania dokumentów takich jak sprawozdania finansowe, odpisów wniosków objętych porządkiem obrad WZ, sprawozdania rady nadzorczej bądź wszelkich dokumentów składanych w sądzie rejestrowym.

Akcjonariuszowi przysługuje również żądanie udzielenia informacji. Co do zasady są dwa sposoby realizowania z tego uprawnienia – podczas walnego zgromadzenia lub poza nim.

Żądanie przedstawienia informacji podczas walnego zgromadzenia jest jednak ograniczone zakresem spraw objętych porządkiem obrad. Jak wskazuje art. 428 KSH: „zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.” Akcjonariusz nie może zatem żądać przedstawienia bieżących informacji dotyczących działalności spółki.

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza może zostać udzielona również na piśmie w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia żądania podczas WZ, jeżeli wymaga przygotowania szczegółowych informacji. Podstawą odmowy udzielania odpowiedzi może być potencjalna możliwość wyrządzenia szkody spółce/spółce zależnej bądź narażenia członka zarządu na odpowiedzialność karną, cywilną lub administracyjną.

Z punktu widzenia akcjonariusza przewagą żądania przedstawienia informacji podczas walnego zgromadzenia jest możliwość zaskarżenia odmowy udzielania odpowiedzi. Jeżeli zarząd niezasadnie odmawia przedstawienia informacji, to sąd rejestrowy może zobowiązać zarząd do udzielania odpowiedzi oraz ogłoszenia żądanych informacji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jednak zgłoszenie sprzeciwu co do odmowy udzielenia informacji do protokołu walnego zgromadzenia oraz złożenie wniosku do sądu rejestrowego w terminie tygodnia od zgłoszenia żądania podczas WZ.

Udzielenie informacji na pytanie zadane poza walnym zgromadzeniem nie jest zakreślone terminem.

Ochrona prawa akcjonariusza do informacji może zostać również szerzej zagwarantowana w umowie inwestycyjnej. Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi spółek, w tym sporządzania tego rodzaju umów. Zachęcamy do skorzystania z fachowej pomocy prawnej w tym zakresie.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki