flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Przedłużenie terminów składania sprawozdań finansowych za 2020 r.

8 kwietnia 2021 r.

Przedłużenie terminów składania sprawozdań finansowych za 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużono terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2020 r. Podobnie jak w zeszłym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non-profit wydłużono o 3 miesiące, a dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc.

Co do zasady czas na sporządzenie sprawozdania wynosi 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego, a zatwierdzenie przez właściwy organ powinno nastąpić nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w standardowej sytuacji, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym wydane rozporządzenie oznacza przesunięcie terminu na sporządzenie sprawozdania do  30 czerwca, z kolei zatwierdzenie przez właściwy organ powinno nastąpić do 30 września.

Wątpliwości może budzić fakt, że przepisy KSH przewidują obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez zwyczajne zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednak zgodnie z art. 15zzh ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1”.

W świetle przywołanego przepisu z uwagi na przedłużenie terminów odnoszących się do sprawozdań, posiedzenia organów zatwierdzających mogą odbyć się do 30 września.

Konsekwencją wydanego rozporządzenia jest również wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców składają sprawozdanie do KRS w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – do 31 lipca (do szefa KAS), z kolei podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców – w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania.

O skutkach zatwierdzenia sprawozdania w relacjach spółka-wspólnik pisaliśmy wcześniej [https://blumski.pl/sprawozdanie-finansowe-skutki-jego-zatwierdzenia/].

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki