flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » PRZEDSIĘBIORCA A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

31 sierpnia 2022 r.

PRZEDSIĘBIORCA A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nie każda nieruchomość stanowiąca własność przedsiębiorcy służy do prowadzenia działalności gospodarczej i może być wobec tego opodatkowana wyższą stawką. Do takiej konkluzji doszedł Trybunał Konstytucyjny badając przepisy dotyczące podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości to danina publiczna o charakterze lokalnym ustanawiana przez radę danej gminy. Nie może ona być jednak dowolna – górną granicę wartości stawki podatku wyznacza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Indywidualnie stawkę wyznacza organ wykonawczy gminy.

Ustawodawca zróżnicował górną granicę wysokości stawki podatku od przeznaczenia nieruchomości. Różnica ta jest niebagatelna. Z treści art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dowiadujemy się, iż wysokość stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części mieszkalnych kwoty 0,89 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, natomiast już w przypadku budynku lub jej części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy organ wykonawczy gminy nałoży na przedsiębiorcę obowiązek zapłaty zawyżonej stawki podatku, kiedy w rzeczywistości obciążona nieruchomość nie może być wykorzystywana przez przedsiębiorcę w celach zarobkowych.

Sprawa trafiła na szczebel Trybunału Konstytucyjnego, który miał za zadanie orzeczenie o zgodności z Konstytucją definicji legalnej zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z przepisem art. 64 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten definiuje wszelkie nieruchomości znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy jako nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Trybunał uznał, iż brak zróżnicowania sytuacji podatkowej i w konsekwencji uznanie przez organ każdej posiadanej przez przedsiębiorcę nieruchomości za wykorzystywaną w celach zarobkowych jest niezgodne z konstytucyjnym prawem do własności i nadmiernie, nieproporcjonalnie ogranicza to prawo. Według sędziów TK nie można obciążyć osoby wpisanej do CEIDG wyższą stawką podatku wyłącznie z powodu posiadania nieruchomości.

Podsumowując wyrok Trybunału może mieć niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy występują w obrocie prawnym w dwóch „postaciach” – osoby prywatnej oraz osoby prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową. Potencjalnie może pozwolić na zmniejszenie obciążenia nieruchomości z tytułu danin publicznoprawnych.

Pomimo wątpliwości co do tego czy wszyscy wydający wyrok zostali prawidłowo powołani do Trybunału (a wątpliwości te, przypomnijmy, są natury nie tylko politycznej, ale i poważnymi wątpliwościami prawnymi – orzeczenie w sprawie podatku od nieruchomości wydawał m.in. p. Mariusz Muszyński, który jest, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie V Sa/Wa 459/18, „osobą nieuprawnioną do orzekania w składzie Trybunału Konstytucyjnego”) merytorycznie należy ocenić wyrok w sposób pozytywny. Wcześniejsze interpretacje niektórych urzędów miast i gmin były z pewnością zbyt szerokie i prowadziły do nieuzasadnionego nadmiernego opodatkowania przedsiębiorców.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki