flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » REPREZENTACJA CAŁEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ROZUMIENIU ART. 240 KSH

4 marca 2022 r.

REPREZENTACJA CAŁEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ROZUMIENIU ART. 240 KSH

Do podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników ustawa wymaga m.in. prawidłowego zawiadomienia wszystkich udziałowców o zaplanowanym zgromadzeniu. Z wyjątkiem od tej reguły mamy do czynienia, gdy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy  – tzn. wszyscy wspólnicy są obecni osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli dojdzie to takiego spotkania, choćby przypadkowo – wspólnicy mogą wykonywać czynności ZW pod warunkiem, że żaden z uczestników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Problem, który rozpatrywał pewien czas temu Sąd Najwyższy dotyczył sytuacji, gdy jeden ze wspólników został zawieszony przez sąd w wykonywaniu niektórych praw korporacyjnych. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zawieszenia prawa wspólnika do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników lub/i wykonywania prawa głosu. Czy przy nieobecności takiego wspólnika możliwe jest przeprowadzenie zgromadzenia w trybie art. 240 KSH?

Dla odpowiedzi na to pytanie kluczowe jest, czy zawieszenie wspólnika ograniczało się wyłącznie do wykonywania prawa głosu. W takiej sytuacji bowiem wspólnik ma prawo do informacji o formalnym zwołaniu zgromadzenia wspólników, a co za tym idzie – powinien być uwzględniany przy ocenie czy doszło do spełnienia przesłanki reprezentacji całego kapitału zakładowego. Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników jest bowiem odrębnym od wykonywania prawa głosu prawem korporacyjnym, obejmującym m.in. prawo fizycznej obecności i zadawania pytań.

Odmiennie sytuacja kształtuje się, jeżeli wspólnik jest wyłączony z uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników. Zdaniem SN pojęcie reprezentacji całego kapitału zakładowego w rozumieniu art. 240 k.s.h. uwzględnia tylko tę część kapitału zakładowego, co do której zachodzi możliwość brania udziału w zgromadzeniu wspólników. Tym samym nieobecność wspólnika zawieszonego w prawie do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników nie stoi na przeszkodzie podjęcia uchwały na nieformalnym zgromadzeniu.

 

Źródło:

Wyrok SN z 23.5.2019 r., II CSK 307/18

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki