flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Roszczenie o wykup w stosunku do przedsiębiorcy przesyłowego nie podlega przedawnieniu!

24 września 2020 r.

Roszczenie o wykup w stosunku do przedsiębiorcy przesyłowego nie podlega przedawnieniu!

Jeżeli jesteś właścicielem działki, na której znajduje się urządzenie przesyłowe, możesz domagać się wykupienia Twojej nieruchomości przez właściciela przedmiotowych urządzeń – możliwość ta według Sądu Najwyższego, nie podlega ograniczeniu czasowemu.

Podstawę do żądania wykupu stanowi art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, którego treść brzmi następująco:

„właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem”.

Pisząc o ograniczeniu czasowym mamy na myśli instytucję przedawnienia. Do tej pory w doktrynie pojawiała się rozbieżność poglądów w tym zakresie. W ostatnim czasie pojawiło się jednak bardzo ciekawe orzeczenie, które rozwiało wszelkie wątpliwości na ten temat.

Sprawa dotyczyła gazociągu, który wzniesiono na nieruchomości Powoda – właściciela gruntu. Przedsiębiorca przesyłowy stał na stanowisku, że z uwagi na majątkowy charakter roszczenia o wykup, powinno ono podlegać przedawnieniu na zasadach ogólnych, czyli z upływem lat 10. Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości, że uznanie skuteczności przedawnienia, wiązałoby się z naruszeniem zasad współżycia społecznego w stosunku do właściciela gruntu.

Sąd Najwyższy zaprezentował stanowisko, iż kluczowa jest w tej kwestii ochrona prawa własności. Dodatkowo – w ocenie Sądu poziom uciążliwości urządzenia przesyłowego jest różny i nie występuje równomiernie w danych odstępach czasowych, tj. z czasem poziom uciążliwości, z którą musi się zmierzyć właściciel może wzrosnąć.

Stanowisko Sądu Najwyższego należy ocenić pozytywnie. Zmiany gospodarcze są na tyle dynamiczne, że uznanie roszczenia o wykup nieruchomości za przedawnialne, mogłoby doprowadzić do pozbawienia właściciela pełnego prawa do korzystania ze swojej własności.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki