flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » SĄD APELACYJNY W POZNANIU W SPRAWIE GETIN NOBLE BANK: MOŻNA WSTRZYMAĆ PŁATNOŚĆ RAT NA CZAS PROCESU

2 kwietnia 2024 r.

SĄD APELACYJNY W POZNANIU W SPRAWIE GETIN NOBLE BANK: MOŻNA WSTRZYMAĆ PŁATNOŚĆ RAT NA CZAS PROCESU

Ostatnie wątpliwości prawne w sprawach frankowych są rozstrzygane na korzyść kredytobiorców. Postanowieniem z 21 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. I ACz 2075/23) w prowadzonej przez nas sprawie zmienił postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu obowiązku opłacania rat na czas trwania procesu sądowego.

Utrwalona już linia orzecznicza, zgodnie z którą de facto co do zasady umowy kredytowe zawierające niedozwolone klauzule odnośnie do tabel kursowych są nieważne, a w konsekwencje banki winne są zwrócić kredytobiorcom wszystkie zapłacone raty (minus kwota udzielonego kredytu), a kredytobiorcy nie są zobowiązani do opłacania dalszych rat (co stanowi ich bardzo znaczącą korzyść) wymaga doprecyzowania w zakresie roszczeń w stosunku do Getin Noble Banku (w praktyce: przeciwko syndykowi tego banku) w związku z jego upadłością. Z uwagi na upadłość zwrot rat przez syndyka na rzecz kredytobiorców jest wątpliwy, przy czym wątpliwość nie ma charakteru prawnego (roszczenie o zwrot kierowane do masy upadłości powinno być uwzględnione), ale ekonomiczny, gdyż najprawdopodobniej środki pochodzące ze spieniężenia aktywów banku będą niewystarczające na pokrycie roszczeń kredytobiorców.

W polskiej praktyce procesy sądowe trwają wiele lat, a obowiązek opłacania rat aktualizuje się co miesiąc. Oznacza to, że co miesiąc kredytobiorca Getin Noble Banku opłaca ratę bez większych nadziei na jej zwrot, mimo tego, że płatność ma miejsce na podstawie umowy, której nieważność najpewniej w bliżej nieokreślonej przyszłości zostanie przez sąd ustalona (a ściśle: ustalone zostanie nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy zawierającej nieważnej klauzule). Ten stan dodatkowo komplikuje zawieszanie spraw „getinowych” przez sądy (albo składanie przez syndyka wniosków o zawieszenie) w związku z tym, iż sprawy te są sprawami dotyczącymi ściśle masy upadłości, a w konsekwencji powinny być rozpatrywane w ramach postępowania upadłościowego banku (konsekwencją rozpatrywania roszczenia w ramach postępowania upadłościowego jest co do zasady konieczność zawieszenia sprawy prowadzonej przed „zwykłym” sądem dla uniknięcia dublowania rozstrzygnięć), co dodatkowo odsuwa dzień uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy „getinowej”.

W zaistniałej sytuacji kluczowe dla kredytobiorców Getin Noble Banku jest usankcjonowanie prawne możliwości wstrzymania opłacania rat. Jest to dla nich nawet ważniejsze od wyroku końcowego, gdyż to od chwili wydania postanowienia pojawia się istotna, ale jedyna korzyść majątkowa (brak ubytku w postaci równowartości raty) – jedyna, gdyż raczej żadnego późniejszego transferu z masy upadłości nie otrzymają. Dalsze czynności procesowe kancelarii w sprawie sądowej, a także w sprawie upadłościowej mają już reasumując dla takich kredytobiorców znaczenie drugorzędne. Postanowienie z 21 marca 2024 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w prowadzonej przez nas sprawie o sygn. I ACz 2075/23 wstrzymujące obowiązek opłacania rat na czas trwania procesu sądowego stanowi istotną wskazówkę dla sądów pierwszoinstancyjnych, aby przychylały się do wniosków kredytobiorców „getinowych” i by kładły nacisk na to, że w sprawie sądowej chodzi o stwierdzenie nieważności i w związku z tym stwierdzeniem jest składany wniosek o zabezpieczenie (a nie w związku z roszczeniem o zapłatę rat).

Kredytobiorcy „getinowi” o silnejszych nerwach zaprzestają płatności rat zanim otrzymają ww. postanowienie, jednak nasza Klientka, pani Teresa, nie chciała narazić się na ryzyko nieprzyjemnych reperkusji i czekała na rozstrzygnięcie sądowe, mocą którego będzie mogła zaprzestać opłacania rat. Omawiane postanowienie Sądu Apelacyjnego stanowiło więc dla niej doskonały wielkanocny prezent.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki