flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » SPÓŁKA AKCYJNA Z JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDEM – REPREZENTACJA

27 kwietnia 2022 r.

SPÓŁKA AKCYJNA Z JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDEM – REPREZENTACJA

Możliwość uregulowania sposobu reprezentacji w spółce akcyjnej przewiduje art. 373 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli powyższej kwestii nie uregulowano w statucie – do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Wątpliwości powstały co do sposobu reprezentacji, gdy zarząd jest jednoosobowy – czy członek zarządu musi działać z prokurentem? Z przepisu wynika, że statut spółki może określać sposób reprezentacji tylko wtedy, gdy zarząd jest wieloosobowy. A zatem dyspozycja określona w dalszej części przepisu, przewidująca współdziałanie członka zarządu z prokurentem nie znajdzie zastosowania przy jednoosobowym zarządzie. Jednak część organów administracji publicznej i sądów domagała się składania oświadczeń
z podpisem prokurenta. Wynikało to najczęściej z ujawnionego w KRS sposobu reprezentacji.

Jak jednak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt III CNP 1/13) – łączny sposób reprezentacji może dotyczyć w spółce jedynie wypadków, gdy jej zarząd jest wieloosobowy. Na tożsamym stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny wydając postanowienie z dnia 22 października 2020 r. (sygn. akt II GZ 302/20). W ocenie NSA ewentualny wpis w KRS wprowadzający obowiązek działania z prokurentem prowadziłby do ograniczenia podstawowej reguły reprezentacji spółki akcyjnej przez zarząd. Jak wynika bowiem z art. 368 § 1 KSH, zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Powyższe uwagi należy również odnieść do ewentualnych odmiennych uregulowań w statucie spółki, które pozostałyby bezskuteczne.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki