flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » JAK LICZYMY SUCCESS FEE W SPRAWACH FRANKOWYCH

22 sierpnia 2021 r.

JAK LICZYMY SUCCESS FEE W SPRAWACH FRANKOWYCH

Celem wyliczenia Korzyści Klienta porównana zostanie, po zakończeniu prowadzenia sprawy, w walucie PLN:  

  1. suma wartości wszystkich świadczeń Klienta na rzecz Banku obliczana od dnia zawarcia Umowy Kredytowej w przypadku, gdyby nie doszło do zlecenia sprawy naszej kancelarii i nie doszło do zawarcia ugody, sądowego stwierdzenia nieważności Umowy Kredytowej lub uznania klauzul indeksacyjnych (albo denominujących) za niedozwolone („Suma z Umowy”), 
  2. z sumą wartości wszystkich świadczeń Klienta na rzecz Banku obliczaną od dnia zawarcia Umowy Kredytowej w związku z zawarciem ugody, sądowym stwierdzeniem nieważności Umowy lub uznaniem klauzul indeksacyjnych (albo denominujących) za niedozwolone („Suma Po Sprawie”);

 

co oznacza, że Korzyści Klienta będą obliczane według wzoru: 

Korzyści = Suma z Umowy – Suma Po Sprawie + Odsetki 

przy czym pod pojęciem Odsetek rozumie się odsetki za opóźnienie w płatności przez Bank kwot ustalonych w ugodzie lub zasądzonych w wyroku. 

 

Dlaczego tak liczymy – o tym piszemy w tym artykule.

 

Na prośbę jednego z Klientów podaję przykład (mam nadzieję, że nie za trudny):

A. Kredytobiorcy otrzymali od banku 200.000 PLN kredytu i tyle winni finalnie zwrócić.

B. Do dnia złożenia pozwu suma spłaconych rat wynosiła 230.000 PLN, taka była kwota w pozwie i taką kwotę zasądził sąd od banku na rzecz kredytobiorców.

C. Gdyby nie wyrok kredytobiorcy zapłaciliby przez cały okres kredytowania 385.000 PLN.

D. Wynagrodzenie kancelarii do dnia uprawomocnienia się wyroku wyniosło 13.337 PLN.

E. Bank opóźnił się z zapłatą kwoty z wyroku, a odsetki wyniosły 2.000 PLN.

Success fee wynosi więc [15 % x (C-A+E)] – D, czyli [15 % x (385.000-200.000+2.000] – 13.337, czyli 14.713 PLN.

Uważny czytelnik zauważył zapewne, że:

  • kwota z wyroku nie jest ujęta w obliczeniu naszego wynagrodzenia, gdyż nie jest adekwatna do stwierdzenia korzyści kredytobiorcy (a korzyść w praktyce stanowi różnica między pozycjami C i A, a nie pozycja B);
  • kwota z wyroku jest wyższa od faktycznej korzyści kredytobiorcy, dlatego przyjęcie kwoty z wyroku do obliczania success fee byłoby niekorzystne dla kredytobiorcy (Klienta);
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki