flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE: BANKOM NIE PRZYSŁUGUJE ROSZCZENIE O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

15 czerwca 2023 r.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE: BANKOM NIE PRZYSŁUGUJE ROSZCZENIE O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Zgodnie z naszymi przewidywaniami Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ostatecznie ukrócił możliwość, by bank skutecznie domagał się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy. Zniknęła ostatnia istotna przeszkoda w dochodzeniu roszczeń od banków.

Orzeczenie oznacza, że po uprawomocnieniu wyroku, mocą którego sąd stwierdzi nieważność umowy, strony rozliczają się na zasadzie prostej – bank zwraca zapłacone przez kredytobiorcę raty (od pierwszej do ostatniej spłaconej) uwzględniając kwotę, którą kredytobiorca otrzymał przed kilkunastu laty w złotych na swój rachunek. Bank nie może więc skutecznie naliczać wynagrodzenia za to, że kredytobiorca „korzystał” z kapitału udostępnionego przez bank i „potrącać” takie wynagrodzenie czy „zatrzymywać” w związku z tym zapłacone przez kredytobiorcę raty.

Trybunał Sprawiedliwości nie wyklucza natomiast, by odwrotnie, to kredytobiorca mógł kierować do banku dalsze roszczenie, tj. o to, że bank korzystał z kapitału kredytobiorcy, czyli z płaconych co miesiąc rat (chodzi o dochodzenie odsetek, oprocentowania od rat). Zalecamy jednak ostrożność w kierowaniu tak daleko idących roszczeń, aby nie narazić się na ponoszenie zbędnych kosztów. Nasza kancelaria, jak w innych wątpliwych przypadkach, zaleca przyjrzenie się orzecznictwu, którego w tego rodzaju sprawach jeszcze nie ma, a które musi się pojawić na gruncie pojęcia zasady proporcjonalności. Tym samym zachęcamy obecnie do kierowania roszczenia o stwierdzenie nieważności i o zwrot rat, natomiast nie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W innym dzisiejszym orzeczeniu Trybunał nie stwierdził, że występują podstawy do oddalenia wniosków o zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy poprzez zawieszenie spłaty rat kredytowych na czas trwania procesu. Zwracamy jednak uwagę, że orzeczenie dotyczy konkretnego banku, tj. Getin Noble Banku S.A., który jest w restrukturyzacji i co do którego rozpatrywany jest obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości, co oznacza, że występuje, z odpowiednio wysokim stopniem pewności przesłanka, iż przyszły wyrok sądu nakazujący bankowi zwrot rat okaże się nieskuteczny, gdyż bank ten jest praktycznie niewypłacalny. Sytuacja jest więc odmienna w przypadku tego banku w stosunku do pozostałych banków. Nasza kancelaria przedstawia każdorazowo Klientom zalety i wady składania wniosku o zabezpieczenie, przy czym do wad należy m.in. dalsze wydłużenie (i tak długiego) procesu sądowego.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki