flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » UMOWA REZERWACYJNA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – RÓWNIEŻ NA RYNKU WTÓRNYM

21 kwietnia 2023 r.

UMOWA REZERWACYJNA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – RÓWNIEŻ NA RYNKU WTÓRNYM

W jednej z ostatnich nowelizacji ustawy deweloperskiej uregulowano umowę rezerwacyjną, czyli dotąd tzw. umowę nienazwaną. Brak jest przeszkód, by nie stosować tych przepisów posiłkowo także w obrocie pozadeweloperskim, skoro jest, tak czy owak, dość popularna.

Umowa rezerwacyjna jest umową, która ma na celu czasowe wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży w oczekiwaniu na zawarcie umowy przenoszącej własność lub ustanawiającej prawo do nieruchomości. Umowa rezerwacyjna jest często stosowana w obrocie deweloperskim, gdzie kupujący chce zabezpieczyć sobie możliwość nabycia określonego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynku, który jest jeszcze w trakcie budowy lub planowania, ale także poza rynkiem pierwotnym, gdy kupujący jest dość zdecydowany, ale strony z różnych przyczyn nie są gotowe od razu zawrzeć umowy przedwstępnej.

Zgodnie z ustawą umowa rezerwacyjna powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać m.in. następujące dane:

– dane stron umowy i nieruchomości,

– wysokość opłaty rezerwacyjnej i sposób jej zapłaty,

– termin zawarcia umowy przenoszącej własność lub ustanawiającej prawo do nieruchomości,

– okoliczności, w których strony mogą odstąpić od umowy rezerwacyjnej i warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

Opłata rezerwacyjna jest kwotą, którą kupujący płaci sprzedającemu (a w praktyce rynku wtórnego: pośrednikowi) za wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży na określony czas. Opłata ta stanowi zaliczkę na poczet ceny nieruchomości i jest zwracana kupującemu w przypadku odstąpienia od umowy rezerwacyjnej przez sprzedającego lub w przypadku niezawarcia umowy przenoszącej własność lub ustanawiającej prawo do nieruchomości z przyczyn leżących po stronie sprzedającego. Natomiast jeśli to kupujący odstępuje od umowy rezerwacyjnej lub nie zawiera umowy przenoszącej własność lub ustanawiającej prawo do nieruchomości z przyczyn leżących po jego stronie, to opłata rezerwacyjna przepada na rzecz sprzedającego.

Umowy rezerwacyjne, które do nas trafiały, zazwyczaj nie były wysokiej jakości. Warto zadbać o ich właściwą formę w celu zabezpieczenia swoich interesów, szczególnie rozwiania wątpliwości co do (1) skutku uregulowania opłaty (2) charakteru opłaty (3) warunków zwrotu.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki