flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » WYKREŚLENIE HIPOTEKI PO UNIEWAŻNIENIU KREDYT FRANKOWEGO

27 lipca 2022 r.

WYKREŚLENIE HIPOTEKI PO UNIEWAŻNIENIU KREDYT FRANKOWEGO

Wygraliśmy z kancelarią wwww.blumski.pl sprawę frankową i teraz chcemy sprzedać mieszkanie, w którego księdze wieczystej wciąż figuruje obciążenie hipoteczne związane z byłym już kredytem. Bank odmawia wydania dokumentu stanowiącego podstawę wykreślenia hipoteki, a potencjalny kupujący nie chce dłużej czekać – co dalej?

Podstawą dokonania przez sąd wpisu w księdze wieczystej nieruchomości jest wystawienie przez bank tzw. listu mazalnego, w którym wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki. Jednak wiele instytucji finansowych odmawia jego wydania, pomimo prawomocnego wyroku, unieważniającego umowę kredytu frankowego, w szczególności gdy bank zamierza złożyć kasację do Sądu Najwyższego od wydanego wyroku.

W orzecznictwie istniał spór, czy prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu jest wystarczający do wykreślenia hipoteki. Obecnie jednak sądy wieczystoksięgowe idą na rękę frankowiczom przyjmując, że do wykreślenia hipoteki wystarczy prawomocne orzeczenie. Wynika to z tego, że w postępowaniu wieczystoksięgowym, podobnie jak w każdym innym, sąd jest związany prawomocnym wyrokiem innego sądu. Nie ma zatem konieczności wszczynania dodatkowego, długotrwałego postępowania – o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto bez znaczenia pozostaje zamiar wniesienia kasacji przez bank.

Składając wniosek do sądu wieczystoksięgowego warto powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2021 r. o sygn. akt III CZP 28/21, zgodnie z którym domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Kształtująca się obecnie – korzystna dla kredytobiorców – linia orzecznicza jest zgodna
z zasadą akcesoryjności hipoteki. Wynika z niej, że hipoteka nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza. Z kolei prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu przesądza o braku tej wierzytelności.

 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki