flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej

22 kwietnia 2021 r.

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej

Trudniejsza sytuacja sektora bankowego i utrwalające się orzecznictwo w przedmiocie nieważności umów frankowych sprawia, że sądy chętniej przychylają się do wniosków kredytobiorców i zawieszają na czas procesu spłatę rat kredytów.

Oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy może zająć kilka lat. Instytucja zabezpieczenia umożliwia zawieszenie obowiązku spłaty kredytu na czas trwania postępowania. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia pozwala również zorientować się jaki wstępny pogląd na złożone powództwo ma orzekający w sprawie sąd.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd może udzielić zabezpieczenia na czas postępowania w taki sposób, jaki uzna za odpowiedni. Zwykle jednak w sprawach dotyczących kredytów frankowych postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia składa się z trzech elementów:

  • wstrzymania obowiązku dokonywania spłat kredytu,
  • zakazu wypowiadania umowy kredytowej,
  • zakazu dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej.

W takiej sytuacji bank zostaje pozbawiony możliwości wywierania presji na kredytobiorcę.

Warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia. Można to uczynić m.in. poprzez wskazanie klauzul abuzywnych w umowie kredytowej np. postanowień odwołujących się do tabel kursowych prowadzonych przez bank, naruszenia zasady swobody umów czy równowagi kontraktowej.

Wnioskodawca musi wykazać również istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Przesłankę uważa się za spełnioną, jeżeli brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia lub brak zabezpieczenia w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Dotychczas sądy niechętnie zawieszały obowiązki kredytobiorców wskazując na brak zagrożenia, że bank nie wykona prawomocnego rozstrzygnięcia. Z tego powodu największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mieli klienci banków znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej (jak np. Getin Noble Bank SA). Do zmiany linii orzeczniczej przyczynia się rosnącą liczba orzeczeń unieważniających umowy frankowe, co wpływa na funkcjonowanie całego sektora bankowego. Sądy podzielając stanowisko kredytobiorców wskazują również, że jeżeli wysokość uiszczonych rat przewyższa kwotę wypłaconego kredytu, to brak zabezpieczenia utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie jakim jest stwierdzenie nieważności umowy (Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym 10 września 2020 r. sygn. akt. I C 312/20).

Wniosek o wydanie zabezpieczenia można złożyć zarówno przed jak i w trakcie postępowania. W pierwszym przypadku będzie podlegał opłacie 100 zł.

Należy jednak pamiętać, że udzielone zabezpieczenie może okazać się niekorzystne dla kredytobiorcy w sytuacji oddalenia powództwa. Dlatego istotna jest indywidualna i kompleksowa analiza każdej sprawy, którą oferuje nasza Kancelaria.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki