flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » ZDALNE POSIEDZENIA RAD NADZORCZYCH

10 lutego 2022 r.

ZDALNE POSIEDZENIA RAD NADZORCZYCH

Przypominamy, że tzw. Tarcza 1.0 wprowadziła możliwość podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych poza posiedzeniem – w sposób zdalny.

Dotychczasowe przepisy budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości przeprowadzania zdalnych posiedzeń rady nadzorczej. Wymaganie odpowiedniego kworum rozumiano jako konieczność fizycznej obecności. Z kolei podjęcie uchwały poza posiedzeniem, KSH uzależniało od odpowiedniej regulacji w umowie/statucie spółki.

W tej chwili odbywanie posiedzeń na odległość np. w formie wideokonferencji jest zasadą, o ile umowa/statut spółki nie stanowią inaczej. Podobne rozwiązanie wprowadzono w również w odniesieniu do podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz możliwości oddawania głosu za innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej, a uchwały podjęte na zdalnym posiedzeniu lub w formie pisemnej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Zmiana objęła również podejmowanie uchwał dotyczących powołania, zawieszania i odwołania przewodniczącego lub innych członków tego organu – dotychczas nie było możliwości podejmowania tych decyzji na odległość. Co istotne – uprawnienie do oddania głosu za innego członka rady nadzorczej nie jest równoznaczne z jego obecnością na posiedzeniu. Z tego powodu nieobecnego członka organu nie można uwzględnić przy stwierdzaniu kworum. Sposób przeprowadzania zdalnych posiedzeń powinien określać regulamin.

Rozwiązanie ma zastosowanie zarówno do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcyjnych. Zmiana w kodeksie spółek handlowych ma charakter trwały – nie obowiązuje jedynie przez okres epidemii. Koronawirus wymusił zatem na ustawodawcy rozwiązanie uelastyczniające działanie organów spółek kapitałowych, które od dawna było postulowane przez środowisko prawnicze.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki