flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Zmiany w ustawie o ofercie publicznej zachęcające do długoter­minowego zaangażowania akcjonariuszy

5 listopada 2019 r.

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej zachęcające do długoter­minowego zaangażowania akcjonariuszy

TEMATY: 

16 października 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – prace trwały od ponad roku. Nowelizacja ma na celu ustanowienie regulacji prawnych zachęcających akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania oraz zwiększających przejrzystość stosunków prawnych między spółkami a inwestorami. Konieczne było też dostosowanie polskich przepisów do treści rozporządzenia UE nr 2017/1129.

Najnowsze przepisy obejmują spółki, których co najmniej jedna akcja jest notowana na rynku regulowanym. Ich przyjęcie ma spowodować większe zainteresowanie akcjonariuszy losami spółki, w którą są oni zaangażowani kapitałowo. Projektodawca przewidział stworzenie na nowo polityki wynagrodzeń w spółkach. Będzie ona musiała określać zasady przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu i rad nadzorczych. Polityka taka będzie przyjmowana przez walne zgromadzenie spółki.

Emitenci papierów wartościowych będą musieli częściej niż dotychczas sporządzać memoranda informacyjne. Zgodnie z art. 1a do ustawy o ofercie publicznej  każda kolejna oferta publiczna papierów wartościowych tego samego rodzaju, skierowana do inwestorów innych niż kwalifikowani, przeprowadzana w tym samym roku kalendarzowym, wymaga opublikowania memorandum informacyjnego (zgodnie z 38b). Ich zatwierdzeniem będzie musiała zająć się Komisja Nadzoru Finansowego. Nowela obniża także wysokość opłaty za zatwierdzenie memorandum. Ponadto obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne będą obligatoryjnie rejestrowane w depozycie papierów wartościowych.

Zmiany w ustawie doprecyzowują także zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy przez spółki. Nowelizacja miała na celu maksymalne ułatwienie identyfikacji posiadaczy papierów, tak by „umożliwić spółce i akcjonariuszom bezpośrednią komunikację, co powinno sprzyjać zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy tych spółek w ich sprawy, w szczególności w perspektywie długoterminowej”. W projekcie nowelizacji znalazł się również przepis, który wprowadza regułę, że spółka może zaprzestać przetwarzania danych osobowych danego akcjonariusza maksymalnie po upływie 12 miesięcy od uzyskania informacji o tym, że dana osoba nie ma już walorów.

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowego, prostszego prospektu. Będzie on dostępny dla małych i średnich przedsiębiorców, spółek zatrudniających do 499 osób oraz spółek nienotowanych dokonujących niewielkich emisji.

Kolejna zmiana dotyczy nałożenia na inwestorów instytucjonalnych oraz podmioty zarządzające aktywami obowiązku opracowania i upubliczniania swojej polityki zaangażowania w spółkę oraz obowiązku informowania o sposobach realizacji tej polityki. Podmioty te, mają też być zobowiązane do udzielenia informacji czy i w jaki sposób działają w najlepszym długoterminowym interesie inwestora.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki