flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Prawo spółek, venture capital (m&a)

Prawo handlowe należy do najistotniejszych dziedzin w naszej kancelarii. Bazując na doświadczeniach zdobywanych w pracy dla jednego z najaktywniejszych inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku kapitałowym zakładamy spółki inwestorom zagranicznym i polskim, obsługujemy spółki, a szczególnie wspieramy działalność ich organów i wspólników od strony formalnoprawnej.

Bierzemy także udział w transakcjach (umowy inwestycyjne, podwyższenia kapitału) – do najciekawszych należą inwestycje naszych klientów w bezokularow.pl, restaumatic, Sidly, Iron Resorts czy Ostendi Global.

Nieruchomości

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. W omawianym zakresie specjalizujemy się w szczególności w zagadnieniach związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości (w tym w drodze działu spadku) oraz najmem i dzierżawą nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania z newsletterem z dziedziny nieruchomości.

szczegóły

Spory sądowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw frankowych

Prowadzenie spraw sądowych to dziedzina, w której posiadam najdłuższe doświadczenie zbierane w wielu kancelariach radcowskich i adwokackich. Reprezentowanie klienta przed sądem to prawdziwe prawnicze wyzwanie, które z przyjemnością podejmujemy. Prowadzimy obecnie 50 spraw frankowych w sądzie (strefa wiedzy o kredytach CHF, oferta frankowa i wizytówka)

Kontrakty handlowe

Zabezpieczamy interesy naszych klientów tworzącopiniując, negocjując, aneksując i interpretując umowy. Spółki, którym pomagamy w tym zakresie, należą do liderów swoich branż.

Zamówienia publiczne

Doradztwo w procedurach przetargowych stanowi ważną część naszej pracy. Kancelaria obsługuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Rynki kapitałowe

Uczestnicząc w najważniejszych w latach 2007-2010 prawnych wydarzeniach wiodących polskich funduszy inwestycyjnych Arka i firmy inwestycyjnej asset management posiadam wiedzę i doświadczenie w bardzo trudnej i specjalistycznej dziedzinie. W ostatnich latach ilość zleceń segmentu venture capital rośnie, a my lubimy uczestniczyć w fazie budowy i wzmacniania kapitałowego spółek.

Compliance

Byłem pierwszym oficerem compliance w BZ WBK Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i BZ WBK Asset Management S.A. odpowiedzialnym za uporządkowanie i wprowadzenie szeregu nowych procedur wewnętrznych w zgodzie z obowiązującym prawem oraz procedurami obowiązującymi u międzynarodowych właścicieli, a także za ochronę danych osobowych. To doświadczenie wykorzystuję obsługując moich klientów. Zapoznaj się z usługą compliance.

Ochrona danych osobowych

W bankowej grupie kapitałowej (BZ WBK) szczególnie dbaliśmy o ochronę danych osobowych. Znamy praktykę i teorię w tej dziedzinie, wdrożyliśmy RODO u wielu klientów, wdrożymy i u Ciebie. Zapoznaj się też z usługą Inspektor Ochrony Danych.

Znaki towarowe

Uzyskanie prawa ochronnego dla znaku towarowego każdej firmy pozwala chronić cenny składnik przedsiębiorstwa, jakim jest logo czy nazwa firmy, jak również oznaczenie produktu czy usługi Państwa firmy.

szczegóły