flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Kredyty we frankach

OFERTA PROWADZENIA SPRAWY KREDYTU FRANKOWEGO

(pobierz ofertę do wydruku)

 

DOŚWIADCZENIE

 

DOSTĘPNE ROSZCZENIA:

 • ROSZCZENIE O UNIEWAŻNIENIE UMOWY
  Efektem uznania roszczenia jest brak umowy, co oznacza konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.
  Skutek – wolność od kredytu.
 • UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WERSJA DLA ODWAŻNYCH
  Dochodzić będziemy zwrotu zapłaconych rat bez prawa dochodzenia przez bank zwrotu kredytu.
  Skutek – bank oddaje raty, my nie oddajemy kredytu.
 • UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WERSJA MINI
  Dochodzić będziemy zwrotu zapłaconych rat uznając prawo banku do zwrotu niespłaconej części kredytu.
  Skutek – musimy dopłacić do banku, jeżeli nie oddaliśmy dotąd bankowi nominalnej (w PLN) wartości przekazanego nam przed laty kredytu, ale mniej niż gdyby umowa była utrzymana.
 • ROSZCZENIE O UZNANIE KLAUZULI UMOWNEJ ZA NIEDOZWOLONĄ
  Efektem uznania roszczenia jest utrzymanie ważności umowy, ale oderwanie umowy od indeksacji do franka ze skutkiem na dzień zawarcia umowy.
  Skutek – wolność od franka, bank zwraca nadpłaty, w przyszłości raty są niższe.
 • „ODFRANKOWIENIE UMOWY” – WERSJA MAXI
  Dochodzić będziemy zwrotu nadpłaconych rat z uwzględnieniem LIBOR.
  Skutek – bardzo korzystne oprocentowanie kredytu.
 • „ODFRANKOWIENIE UMOWY” – WERSJA DLA OSTROŻNYCH
  Do rozważenia dochodzenie zwrotu nadpłaconych rat bez uwzględnienia LIBOR.
  Skutek – raty niższe niż przy utrzymaniu umowy w dotychczasowej treści, ale wyższe niż w wersji maxi.

 

RYZYKA:

 • Ryzyko obstrukcji ze strony banku.
 • Ryzyko niewydolnego systemu sądowego.
 • Ryzyko błędu sądowego.
 • Ryzyko nieukształtowanego orzecznictwa sądowego.
 • Ryzyko uznania, że nie można powołać się na zarzut przedawnienia roszczeń banku.
 • Ryzyko uznania, że bankowi przysługuje roszczenie o odsetki za korzystanie z powierzonych środków.
 • Ryzyko uznania, że w umowie nie występuje klauzula niedozwolona.
 • Ryzyko utraty środków zainwestowanych w dochodzenie roszczenia.

Pomimo ww. oraz niezidentyfikowanych ryzyk w ocenie kancelarii co do zasady warto wystąpić z roszczeniem.

 

DZIAŁANIA KANCELARII:

 • FAZA ANALIZY
  Przekazanie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego i zestawienia dokonanych wpłat.
  Analiza umowy, sformułowanie i przekazanie wyników analizy.
  Spotkanie, wybór roszczenia i udzielenie pełnomocnictwa.
 • FAZA UGODOWA
  List do banku.
  Analiza odpowiedzi i ewentualne rozmowy ugodowe.
 • FAZA SĄDOWA
  Sformułowanie pozwu.
  Prowadzenie sporu.

 

OFERTA CENOWA

 • FAZA ANALIZY
  0 PLN (369 PLN, JEŻELI NIE PRZEJDZIEMY DO KOLEJNEJ FAZY)
 • FAZA UGODOWA
  1.230 PLN + 10 % success fee
 • FAZA SĄDOWA (I INSTANCJA)
  3.690 PLN + 15 % success fee

 

KOSZTY SĄDOWE

 • OPŁATA SĄDOWA (ZWROTNE W RAZIE WYGRANEJ)
  1.000 PLN
 • OPŁATA SKARBOWA (ZWROTNE W RAZIE WYGRANEJ)
  17 PLN
 • ZALICZKA NA POCZET OPINII BIEGŁEGO O ILE WYSTĄPI KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA OPINII, ZWROTNE W RAZIE WYGRANEJ
  1.500 – 3.500 PLN
 • KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO (W RAZIE PRZEGRANEJ)
  WG § 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

ZAPRASZAM DO PRZESŁANIA UMOWY

 

 

04.10.2019

Jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok, który może wyznaczyć linię orzeczniczą dla polskich sądów w sprawach frankowych.

Orzeczenie TSUE, jest efektem pytań prejudycjalnych, które zostały skierowane do Luksemburga przez polski sąd, rozpoznający sprawę Justyny i Kamila Dziubaków. Wytoczyli oni w 2008r. sprawę bankowi Raiffeisen, podnosząc, że w zawartej przez nich umowie kredytowej, zostały zawarte nieuczciwe warunki umowne, przewidujące zastosowanie różnic kursowych polegających na odwołaniu się do kursu kupna dla udostępniania środków i kursu sprzedaży w celu ich zwrotu.

Przeczytaj artykuł →
04.09.2019

Kredyty frankowe: aktualne stanowisko kancelarii

Aktorzy sagi „kredyty frankowe” przez lata nie wychodzili ze swoich ról. Tolerowanie niejasnej sytuacji prawnej przez sądownictwo, brak działań legislacyjnych przez władze ustawodawczą, i rozmydlanie problemu przez banki pod pozorem nadciągającej katastrofy systemu bankowego – oto obraz dość niezmienny. Po latach jest nadzieja na to, że nietrwała, zmienna i – powiedzmy szczerze – często niezrozumiała linia orzecznicza w zakresie tzw. spraw frankowych wreszcie uspójni się.

Przeczytaj artykuł →
22.06.2017

Niedozwolona klauzula spreadu walutowego

Jedną z klauzul stosowanych przez banki udzielające walutowych kredytów hipotecznych, w szczególności waloryzowanych do waluty frank szwajcarski, jest klauzula spreadu naliczanego przy wypłacie kredytu oraz przeliczaniu poszczególnych rat odsetkowo-kapitałowych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że analogiczne postanowienia umowne, dające bankom swobodę w wyznaczeniu kursów waloryzacji, stanowią niedozwoloną klauzulę umowną.

Przeczytaj artykuł →
02.04.2017

Kredyty CHF – niedozwolona klauzula zmiennego oprocentowania.

KREDYTY CHF – KLAUZULA ZMIENNEGO OPROCENTOWANIA.

Banki kredytujące zakup nieruchomości, zawierając długotrwałe umowy kredytów hipotecznych i chcąc zabezpieczyć swoje interesy związane z wieloletnią spłatą zaległości, decydują się na wprowadzenie zmiennego oprocentowania składającego się ze stałej marży i czynnika zmiennego (np. WIBORu czy LIBORu). Niektóre banki czynnik zmienny rozumiały zbyt szeroko i zbyt dowolnie, co skutkowało uznaniem niektórych klauzul za klauzule niedozwolone.

Przeczytaj artykuł →
12.08.2016

Komentarz kancelarii dotyczący projektu tzw. „ustawy frankowej”.

Dnia 2 sierpnia 2016 roku zaprezentowano projekt przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta tzw. „ustawy frankowej”, czyli ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Tym samym została zainicjowana procedura ustawodawcza i projekt ustawy trafił do Sejmu RP celem przeprowadzenia dalszych prac.

Przeczytaj artykuł →
12.07.2016

Kredyt CHF – niedozwolona klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu

Kredyt CHF – niedozwolona klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu
W sytuacji, gdy kredytobiorcy zaciągali umowy o kredyt hipoteczny pomimo braku wkładu własnego albo wnosząc niski wkład, bank zgadzał się na udzielenie kredytu jedynie pod warunkiem uiszczenia składki na ubezpieczenie niskiego wkładu. W kolejnych latach spłaty kredytu bank pobierał składkę ponownie, aż do czasu spłaty wymaganej części kredytu.

Przeczytaj artykuł →
14.06.2016

Nadpłaty kredytów CHF – aktualne stanowisko kancelarii.

W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi o możliwym unieważnieniu umów kredytów frankowych i przekształceniu ich w kredyt złotówkowy informujemy, że aktualnie kwestia ta nie jest uregulowana ustawowo, jak również nie pojawiło się żadne orzeczenie Sądu Najwyższego aprobujące tak daleko idący wniosek. Nie ma powodu, by obecnie zmienić zalecane postępowanie względem banków.

Przeczytaj artykuł →
biznes compliance deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna upadłość konsumencka venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki