flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » umowa inwestycyjna

04.02.2020

Ostendi Global z aniołami biznesu

Kto z nas nietrafnie nie ocenił kandydata do pracy ? Kto nie zastanawiał się nad potencjałem swojego pracownika ? Narzędzia Ostendi na rynku pracownika są szczególnie przydatne. Sporządziliśmy umowę inwestycyjną, specjalne zabezpieczenia i zmiany umowy spółki – reprezentowaliśmy poznańskich aniołów biznesu obejmujących nowe udziały w Ostendi Global sp. z o.o., a teraz pracujemy dla samej spółki zadowolonej z naszej pracy.

Przeczytaj artykuł →
11.09.2019

Motywuj pracownika – uczyń go współ­właścicielem firmy.
Umowy inwestycyjne: ESOP

W dobie panowania pracownika na rynku pracy i drżenia przez zarządy i właścicieli o odejście kluczowego personelu pojawiają się różne pomysły na utrzymanie ważnego pracownika. To zagadnienie to również troska inwestora, a zabezpieczeniu służy ESOP.

ESOP to innymi słowy opcje pracownicze lub program motywacyjny. Jego ramowe zasady są często uregulowane w umowach inwestycyjnych, a głównym założeniem jest premiowanie wybranego personelu spółki – z reguły kluczowych jej pracowników, nierzadko samych pracujących na rzecz spółki założycieli.

Przeczytaj artykuł →
27.08.2019

Umowy inwestycyj­ne: klauzula lock-up

Klauzula lock-up w umowie inwestycyjnej zobowiązuje wspólnika do niezbywania posiadanych udziałów w określonym czasie (często: na pewnych warunkach). Celem klauzuli lock up, czyli zakazu sprzedaży udziałów w spółce, jest uzyskanie gwarancji, iż dana osoba pozostanie wspólnikiem w spółce przez ustalony czas.

Przeczytaj artykuł →
08.03.2018

Umowy inwestycyjne

UMOWA INWESTYCYJNA.

Umowa inwestycyjna to umowa zawierana przy okazji zmian kapitałowych w spółkach – podwyższenia kapitału zakładowego, pojawienia się nowego wspólnika, także  w ramach procedury zakładania spółki. To dodatkowe, nieujawnione osobom trzecim porozumienie wspólników, obecnych i ewentualnie przyszłych, opisujące istotne z punktu widzenia poszczególnych lub wszystkich wspólników zasady partycypowania kapitałowego w spółce.

Przeczytaj artykuł →
08.01.2018

CIT: opodatkowanie wkładów do spółek kapitałowych

Jak dotąd obowiązkiem podatkowym objęte było wnoszenie do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych (aportów), natomiast wniesienie wkładu pieniężnego uznawane było za czynność neutralną pod względem podatkowym. Nowelizacja ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, zakłada opodatkowanie wszystkich wkładów – zarówno niepieniężnych, jak również pieniężnych.

Przeczytaj artykuł →
30.12.2015

Przepisy prawa będą uznawać mailową formę zawierania umów.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego, która weszła w życie dnia 8 września 2016 roku do polskiego obrotu prawnego wprowadzone zostały nowe, nieznane wcześniej formy czynności prawnych — obok dotychczasowej formy pisemnej pojawiły się forma dokumentowa i elektroniczna, co sankcjonuje mniej sformalizowany sposób zawierania umów.

Przeczytaj artykuł →
biznes compliance deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna upadłość konsumencka venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki