flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

Zawarcie umowy z miastem czy spółką Skarbu Państwa może być bardzo korzystne, także z punktu widzenia prestiżowego. Udanie doradzamy grupie Bruker od 2004 r. w polskich przetargach publicznych. Wsparcie prawne jest ważne szczególnie po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przeczytaj nasze artykuły:

23 stycznia 2021 r.

Prawo zamówień publicznych – nowe procedury od stycznia 2021 r.

Od dłuższego czasu dotychczasowa ustawa prawo zamówień publicznych była poddawana krytyce. W naszej ocenie raczej niezasłużonej, ale głosy niezadowolonych były mocno słyszalne i w efekcie, pod hasłem m.in. polepszenia sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, uchwalono nowy akt prawny. Wyfiltrowaliśmy następujące zmiany w porównaniu z poprzednią ustawą: Zniesione zostało ograniczenie w postaci maksymalnego, 4-letniego okresu, na jaki możliwe było zawarcie umowy z zakresu zamówienia publicznego. Nowa ustawa przewiduje co prawda zawarcie takiej umowy […]

Przeczytaj artykuł →
20 maja 2020 r.

tarcza antykryzysowa 3.0

Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi, moim zdaniem, zmianami prawnymi wynikającymi z tarcz antykryzysowych (na czarno poniżej zmiany wynikające z tarczy 1.0, na czerwono poniżej zmiany wynikające z tarczy 2.0, a na zielono zmiany z tarczy 3.0) podanymi w przystępnej formie w podziale na najważniejsze dla firm dziedziny. PRAWO SPÓŁEK Przesunięcie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące. Uwaga nie przesunięto terminu przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (do 30 czerwca). […]

Przeczytaj artykuł →
12 lipca 2019 r.

Rażąca strata wykonawcy przesłanką zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

Umów należy dotrzymywać – od tej zasady wyjątki są rzadkie, a jednym z nich jest „zmiana stosunków” i grożąca wtedy wykonawcy umowy o dzieło „rażąca strata”Czy więc łatwo i skutecznie np. firma budowlana lub wykonawca oprogramowania może żądać podwyższenia wynagrodzenia, gdy coś nie zostało do końca przewidziane ?

Przeczytaj artykuł →
12 września 2017 r.

Nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych dopuszczalna ?

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązek zachowania zasad uczciwej konkurencji w toku realizacji zamówienia publicznego, nie ma charakteru bezwzględnego. Nie należy bowiem pomijać potrzeb zamawiającego, które mogą przesądzić, że określone działanie będzie mogło być zakwalifikowane jako zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Przeczytaj artykuł →
26 maja 2016 r.

Negocjacje w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy już od chwili publikacji nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRAWA.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w połowie w sierpniu 2015 roku strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na dłużej niż 12 miesięcy przed 19 października 2014 roku mogą wnosić o przeprowadzenie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami prawa, już od dnia publikacji tych zmian w Dzienniku Ustaw, a nie jak dotychczas – od wejścia nowych przepisów w życie. 

Przeczytaj artykuł →
26 stycznia 2016 r.

Podwyższenie progów w zamówieniach publicznych.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe podwyższone progi unijne, czyli kwoty, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Obowiązuje również nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień wynoszący 4,1749 zł.

Przeczytaj artykuł →
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki