flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Prosto, trwale i w oparciu o zaufanie rozwiązuję problemy prawne Twojej firmy. Prawnik Twojego biznesu.

Aleksander Blumski

Prosto, trwale i w oparciu o zaufanie rozwiązuję problemy prawne Twojej firmy. Prawnik Twojego biznesu.

Zakres usług:

Ostatnie wpisy:

Aktualności prawne

Teoria salda – rozliczenia między stronami kredytu frankowego

Przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego powstaje problem wzajemnych rozliczeń między kredytobiorcą a bankiem. Sądy orzekają o wzajemnych obowiązkach stron według teorii salda lub teorii dwóch kondykcji. Niebagatelne znaczenie dla kredytobiorców ma fakt, która z nich stanie się podstawą rozstrzygnięcia. Dzisiaj przedstawiamy charakterystykę teorii salda.

Przeczytaj artykuł →

Wiadomości z kancelarii

Mamy to – wyrok zasądzający i stwierdzona nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF…

… bank powinien zwrócić ponad 59 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF 😀 Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji 🙂 Zapraszamy do kontaktu. https://kredyty-frankowe.blumski.pl/

Przeczytaj artykuł →