flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Prosto, trwale i w oparciu o zaufanie rozwiązuję problemy prawne Twojej firmy. Prawnik Twojego biznesu.

Aleksander Blumski

Prosto, trwale i w oparciu o zaufanie rozwiązuję problemy prawne Twojej firmy. Prawnik Twojego biznesu.

Zakres usług:

Ostatnie wpisy:

Aktualności prawne

Sposoby dofinansowania spółki ze środków wspólników

Kapitał zakładowy w spółce kapitałowej i później wygenerowane w spółce środki mogą okazać się niewystarczające dla potrzeb spółki. Organy spółki stają przed wyborem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. kredyt bankowy) lub też od obecnych albo przyszłych wspólników. Zaznaczyć należy, że udziałowcy po początkowym wniesieniu wkładów na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, nie mogą dokonywać dowolnych wpłat na konto spółki bez odpowiedniego tytułu (a do tego przyzwyczajeni są ci, którzy przekształcili działalność indywidualną w spółkę). W niniejszym artykule omawiamy trzy sposoby dokapitalizowania spółki ze  środków wspólników.

Przeczytaj artykuł →

Wiadomości z kancelarii

Mamy to – wyrok zasądzający i stwierdzona nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF…

… bank powinien zwrócić ponad 59 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF 😀 Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji 🙂 Zapraszamy do kontaktu. https://kredyty-frankowe.blumski.pl/

Przeczytaj artykuł →