flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » przetarg - obsługa

23 stycznia 2021 r.

Prawo zamówień publicznych – nowe procedury od stycznia 2021 r.

Od dłuższego czasu dotychczasowa ustawa prawo zamówień publicznych była poddawana krytyce. W naszej ocenie raczej niezasłużonej, ale głosy niezadowolonych były mocno słyszalne i w efekcie, pod hasłem m.in. polepszenia sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, uchwalono nowy akt prawny. Wyfiltrowaliśmy następujące zmiany w porównaniu z poprzednią ustawą: Zniesione zostało ograniczenie w postaci maksymalnego, 4-letniego okresu, na jaki możliwe było zawarcie umowy z zakresu zamówienia publicznego. Nowa ustawa przewiduje co prawda zawarcie takiej umowy […]

Przeczytaj artykuł →
6 sierpnia 2020 r.

CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ODWOŁAĆ OFERTĘ Z OZNACZONYM TERMINEM?

Odpowiedź na to pytanie nie jest w praktyce jednoznaczna z prostego powodu – w praktyce obrotu oferenci nie zawsze używają w ofercie pojęcia „termin, w którym [oferent] oczekiwać będzie odpowiedzi” (art. 66 § 2 k.c.) albo „termin przyjęcia” (art. 662 k.c.). Osłabia to słusznie przyjętą przez teoretyków prawa zasadę nieodwołalności oferty składanej oznaczonej osobie, rozumianej w ten sposób, że oferent nie może przez kolejne swoje oświadczenie uchylić (zakończyć) wywołanego przez złożenie oferty stanu związania. Ofertowy tryb […]

Przeczytaj artykuł →
12 września 2017 r.

Nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych dopuszczalna ?

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązek zachowania zasad uczciwej konkurencji w toku realizacji zamówienia publicznego, nie ma charakteru bezwzględnego. Nie należy bowiem pomijać potrzeb zamawiającego, które mogą przesądzić, że określone działanie będzie mogło być zakwalifikowane jako zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Przeczytaj artykuł →
4 maja 2017 r.

Czym zajmuje się twoja kancelaria ?

Pisałem już, że zdarza mi się odpowiadać na takie pytanie. Mówię wtedy, że chętnie obsługuję przedsiębiorców (nie tylko w sporach sądowych), że zajmuję się nieruchomościami i własnością intelektualną. Czym konkretnie ? Oto konkretna próbka (najważniejsza) tego, co poza sprawami bardziej błahymi, absorbowało nas w kwietniu 2017 r.:

Przeczytaj artykuł →
26 maja 2016 r.

Negocjacje w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy już od chwili publikacji nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRAWA.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w połowie w sierpniu 2015 roku strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na dłużej niż 12 miesięcy przed 19 października 2014 roku mogą wnosić o przeprowadzenie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami prawa, już od dnia publikacji tych zmian w Dzienniku Ustaw, a nie jak dotychczas – od wejścia nowych przepisów w życie. 

Przeczytaj artykuł →
26 stycznia 2016 r.

Podwyższenie progów w zamówieniach publicznych.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe podwyższone progi unijne, czyli kwoty, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Obowiązuje również nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień wynoszący 4,1749 zł.

Przeczytaj artykuł →
23 maja 2015 r.

Obsługa prawna firm i spółek

Jestem prawnikiem specjalizującym się w codziennej obsłudze firm. Legitymuję się doświadczeniem w pracy m.in. z Prezesami spółek z Grupy Banku Zachodniego WBK, dyrektorami T-Mobile, Zarządami spółek z kapitałem zagranicznym, dyrektorem Oddziału Banku, ale też z przedsiębiorcami polskimi. Jestem zorientowany na rozwiązanie problemu klienta w taki sposób, by nie utrudniać prowadzenia firmy i by spraw prawnych było w przyszłości jak najmniej. Proponuję współpracę na wszystkich etapach rozwoju firmy:1) Doradztwo i wsparcie przy zakładaniu […]

Przeczytaj artykuł →
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki