flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych dopuszczalna ?

12 września 2017 r.

Nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych dopuszczalna ?

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązek zachowania zasad uczciwej konkurencji w toku realizacji zamówienia publicznego, nie ma charakteru bezwzględnego. Nie należy bowiem pomijać potrzeb zamawiającego, które mogą przesądzić, że określone działanie będzie mogło być zakwalifikowane jako zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Zamawiający organizując przetarg nieograniczony, którego przedmiotem była dostawa leków dla specjalistycznego szpitala, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarł postanowienia, które wskazywały na dostawę produktów konkretnych producentów o oznaczonej objętości oraz nazwach handlowych.

Powyższe wzbudziło wątpliwości jednego z wykonawców, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając m.in. bezprawne naruszenie przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione faworyzowanie producenta konkretnego leku. Odwołujący wskazywał, że w odniesieniu do części leków, możliwa jest dostawa produktów równoważnych, o innych nazwach handlowych, niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wywodził, że co do zasady opis przedmiotu zamówienia może być formułowany w sposób dowolny, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, pod warunkiem, że nie doprowadzi on do znacznego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy nie będą w stanie sprostać określonym wymaganiom.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 11 kwietnia 2017 rok (KIO 580/17) nie uwzględniła stanowiska wykonawcy. Skład orzekający wskazał, że zakaz opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą określonych nazw handlowych produktów nie jest bezwzględny. Powyższy zakaz, nie może doprowadzić do nabycia przez zmawiającego produktu niezgodnego z jego potrzebami, tylko ze względu na potrzebę zachowania ochrony konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bowiem przepis art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami, którzy mogą spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie uwzględniał jego obiektywne potrzeby, a także uwzględniał specyfikę danej dostawy. Żądanie przez odwołującego zmiany postanowień SIWZ poprzez zmianę objętości dawek leku prowadzi do ingerencji w proces leczenia każdego pacjenta. Jednocześnie, wykonawca nie udowodnił, że oferowane przez niego produkty będą spełniać wymagania zamawiającego.

Nasze usługi z dziedziny zamówień publicznych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki