flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » NARUSZASZ PRAWA DO ZNAKU – MOŻESZ BYĆ POZWANY POZA POLSKĄ

28 marca 2024 r.

NARUSZASZ PRAWA DO ZNAKU – MOŻESZ BYĆ POZWANY POZA POLSKĄ

Naruszenie, na rynkach kilku krajów unijnych, prawa do zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znaku towarowego może skutkować złożeniem przez poszkodowanego pozwu w innym kraju Unii, choćby pozwany nie prowadził w tym kraju działalności samodzielnie, lecz za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora.

Z taką sytuacją spotkała się polska firma, która została pozwana przed sądem niemieckim przez firmę amerykańską w związku ze stwierdzonym przez tą firmę naruszeniem jej praw – zarówno przez polską firmę, jak i jej niemieckiego dystrybutora.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 8 pkt 1 unijnego rozporządzenia Bruksela I bis, który ma zastosowanie do powództw o stwierdzenie naruszenia odnoszących się do unijnych znaków towarowych, jeżeli pozywa się łącznie kilka osób, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może zostać pozwana również przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7.9.2023 r. o sygn.: C-832/21 uzupełnił dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przesłanek stosowania jurysdykcji szczególnej uregulowanej w omawianym artykule rozporządzenia. Wskazano w nim, że właściciel zarejestrowanego unijnego znaku towarowego, który uważa, iż naruszono jego prawo do tego znaku, może wytoczyć powództwo przed jeden sąd, który będzie mógł orzekać w zakresie wszystkich roszczeń odnoszących się do czynów popełnionych przez różnych pozwanych, dotyczących tych samych towarów, których łączy zawiązana umowa dystrybucji wyłącznej.

Przepis zmierza ku temu, by w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego i prawnego – w zakresie naruszenia przez wszystkich naruszających tego samego unijnego znaku towarowego – nie zapadały w różnych krajach orzeczenia sprzeczne ze sobą. Sąd stwierdził, że zawarcie umowy dystrybucji wyłącznej stanowi okoliczność wystarczającą dla stwierdzenia istnienia tego samego stanu faktycznego, a w konsekwencji do tego, by możliwe było prowadzenie przed sądem niemieckim sprawy przeciwko niemieckiemu dystrybutorowi i polskiemu producentowi.

Ścisła więź między poszczególnymi roszczeniami powinna przede wszystkim wynikać z relacji istniejącej między wszystkimi popełnionymi naruszeniami, a każdemu pozwanemu przedsiębiorcy z osobna, mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, zarzuca się takie same czyny stanowiące naruszenie w odniesieniu do tych samych towarów. Taka sytuacja miała miejsce w omawianym przypadku polskiej firmy, która dla obrony swoich praw naraziła się na poniesienie znacznych kosztów obsługi prawnej w Niemczech.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki