flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Pracodawca a prywatna poczta pracownika.

17 maja 2016 r.

Pracodawca a prywatna poczta pracownika.

Jak wynika z ogłoszonego niedawno wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pracodawca ma prawo monitorować zawartość poczty służbowej pracownika, w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem pracodawcy, a prawo pracownika do prywatności doznaje w tym zakresie ograniczeń uzasadnionych ochroną interesów pracodawcy.

Sprawa będąca przedmiotem rozpoznania przez Trybunał, dotyczyła rumuńskiego pracownika zajmującego się sprzedażą, który w celach służbowych został zobowiązany przez pracodawcę do założenia komunikatora Yahoo Messenger, mającego służyć wyłącznie do kontaktu z klientami pracodawcy. Co więcej w regulaminie pracy pracodawca zamieścił postanowienie o możliwości monitorowania korespondencji służbowej pracowników. Jednakże pomimo zakazu pracownik używał komunikatora także do prywatnych kontaktów z rodziną i narzeczoną, co zostało ujawnione podczas monitorowania jego wiadomości. W zawiązku z wynikiem kontroli, pracodawca zwolnił pracownika, który uznał, iż działania pracodawcy naruszyły jego prawa do korespondencji, gwarantowane przez Konstytucję Rumunii.

Sądy rumuńskie obu instancji uznały, że skoro pracownik był świadomy zasad korzystania z komunikatora obowiązujących u pracodawcy, a w szczególności zakazu wykorzystywania służbowego sprzętu do celach prywatnych, zwolnienie pracownika nie było bezpodstawne.

Ostatecznie sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wskazał, że pracodawca ma prawo do sprawdzenia, czy w czasie pracy pracownik zajmuje się wyłącznie przydzielonymi mu zadaniami i może w tym celu monitorować służbową pocztę pracownika. Wskazał ponadto, że skoro pracodawca zakazał wykorzystywania poczty do celów prywatnych oraz uprzedził pracownika o możliwości kontroli, to naruszając ten zakaz, pracownik mógł liczyć się z tym, że również prywatne treści mogą zostać odczytane przez pracodawcę. Ujawnienie części prywatnej korespondencji podczas procesu, w celu wykazania, że pracownik naruszył zakaz używania poczty do celów prywatnych, nie naruszało prawa pracownika do prywatności, bowiem nie ma ono charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem pracodawcy (np. kontrolą należytego wykonywania obowiązków pracowniczych).

Również polskie prawodawstwo dopuszcza możliwość monitorowania poczty służbowej pracownika, aby jednak było to legalne powinny zostać spełnione określone kryteria: pracownik powinien zostać poinformowany o zakresie oraz celach kontroli, natomiast cele powinny zostać wyraźnie zdefiniowane. Celami mogą być np. kontrola należytego wykonywania obowiązków przez pracowników, zapobieganie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa czy np. kontrola przestrzegania obowiązku wykorzystywania poczty mailowej wyłącznie do celów służbowych, przy czym konnie powinna nadmiernie ingerować w prywatność pracownika. 

 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki