flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Nowelizacja Prawa bankowego – możliwość wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

27 maja 2016 r.

Nowelizacja Prawa bankowego – możliwość wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

TEMATY: 

Celem nowelizacji przepisów Prawa bankowego, która wejdzie w życie dnia 1 lipca 2016 roku, jest uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych – nakłada ona na banki nowe obowiązki informacyjne, a także przewiduje nowe przyczyny rozwiązania umowy rachunku bankowego.

Po pierwsze przy zawieraniu umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej banki będą zobowiązane do poinformowania w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, a więc wypłatę określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Natomiast w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nowelizacja zawiera także regulacje dotyczące rozwiązywania umowy rachunku bankowego. Zgodnie z tymi przepisami umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie ulegać rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku.

Co więcej, banki będą zobowiązane do udzielenia posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, a także osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji m.in. o: rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych, umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki