flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Koszty paliwa i utrzymania samochodu ponoszone przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika.

19 sierpnia 2016 r.

Koszty paliwa i utrzymania samochodu ponoszone przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika.

W rozstrzygniętej niedawno sprawie administracyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że nieodpłatne świadczenia pracodawcy polegające np. na ponoszeniu kosztów paliwa, czy innych wydatków związanych z samochodem służbowym wykorzystywanym dla celów prywatnych, nie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego: spółka będąca m.in. płatnikiem podatku PIT z tytułu przychodów uzyskiwanych przez jej pracowników w ramach stosunku pracy umożliwia pracownikom korzystanie do celów prywatnych z samochodów służbowych. W związku z tym spółka ponosi m.in. koszty paliwa oraz inne koszty eksploatacji samochodów służbowych, w tym np. drobne koszty naprawy, koszty zmiany opon itd. Wskazana spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, czy będąc zobowiązaną, jako płatnik podatku PIT z tytułu przychodów uzyskiwanych przez pracowników ze stosunku pracy, ma prawo pobierać zaliczki na podatek PIT od kwoty ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki w części dotyczącej uwzględnienia w kwocie ryczałtu kosztów paliwa za nieprawidłowe. Wskazał, że w sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika – np. na paliwo – wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik powinna więc doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez spółkę, a wykorzystywanego do celów prywatnych.

Ostatecznie sprawa została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że świadczeniem pracodawcy jest zapewnienie możliwości prawidłowego używania samochodu, a więc także wyłożenie wszystkich niezbędnych datków na używanie samochodu, w tym też i na paliwo. W ocenie WSA nie ma żadnego uzasadnienia, by paliwo wyłączyć z tych wydatków i uznać niejako za odrębne świadczenie.

Podkreślić należy, iż powołany wyrok WSA w Warszawie wpisuje się w korzystną dla przedsiębiorców i ich pracowników linię orzeczniczą. Sądy administracyjne, w przeciwieństwie do organów podatkowych, nie mają wątpliwości, że możliwe jest  włącznie kosztów paliwa do ryczałtu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a PDOFizU, z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. W konsekwencji, na pracodawcy, jako płatniku podatku PIT, nie ciążą dodatkowe obowiązki doliczenia do przychodu pracownika wartości nieodpłatnego świadczenia w postaci kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystanego do celów prywatnych oraz odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek PIT do urzędu skarbowego. Z kolei brak podatku PIT w tej sytuacji oznacza dla pracownika brak dodatkowego obciążenia podatkowego jego wynagrodzenia.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki