flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Email, skan dokumentu i SMS – Kodeks Cywilny skategoryzował nowe formy czynności prawnych.

18 października 2016 r.

Email, skan dokumentu i SMS – Kodeks Cywilny skategoryzował nowe formy czynności prawnych.

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzająca nową formę czynności cywilnoprawnych – formę dokumentową. Ponadto wprost w przepisach uregulowana została także forma elektroniczna.

Forma dokumentowa czynności prawnej jest, zgodnie z postanowieniami nowelizacji, uznana za zachowaną, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w postaci dokumentu, umożliwiającego ustalenie osoby składającej to oświadczenie, przy czym niekonieczne jest podpisanie dokumentu. Najistotniejszym wymogiem dla ustalenia złożenia oświadczenia w formie dokumentowej pozostaje istnienie samego „dokumentu” czyli  nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią. Drugorzędną kwestią jest fizyczna postać nośnika – może to być papier, ale także np. plik komputerowy albo SMS – ważne by sposób zapisania informacji umożliwiał jej utrwalenie i odtworzenie. Celem wprowadzenia nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej – jest usprawnienie czynności prawnych w obrocie gospodarczym, dodatkowo dokumenty mają pełnić istotną rolę dowodową w toku rozstrzygania ewentualnego sporu na drodze sądowej.

Innym ważnym elementem nowelizacji jest wyodrębnienie formy elektronicznej oświadczeń woli (taka forma była już znana Kodeksowi cywilnemu, jednakże regulacja pozostawała ogólna i nieprecyzyjna, w szczególności w odniesieniu do relacji formy elektronicznej do formy pisemnej). Znowelizowane przepisy zrównują oświadczenia woli składane w formie elektronicznej z oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej, ale jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia tej równorzędności albo przez przepis szczególny, albo przez same strony czynności prawnej (np. w treści umowy).

Co niezmiernie istotne, w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, dla jej rozwiązania, odstąpienia od niej lub wypowiedzenia, zgodnie z nowelizacją, jest wystarczające zachowanie formy dokumentowej, przy czym strony w treści umowy mają możliwość zmiany tej zasady.

Nadmienić należy, iż reguły dotyczące formy pisemnej czynności prawnej w przeważającej mierze  znajdą zastosowanie także do formy dokumentowej oraz elektronicznej. Oznacza to przykładowo, że formy te będą zastrzeżone pod rygorem nieważności tylko wtedy, gdy przepis szczególny będzie tak stanowić. W pozostałych przypadkach zastrzeżenie formy dokumentowej czy elektronicznej będzie zastrzeżeniem ad probationem (czyli dla celów dowodowych postępowania cywilnego, a niezachowanie formy nie będzie prowadziło do nieważności czynności prawnej). 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki