flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Za stan przesyłki nie odpowiada odbiorca.

13 grudnia 2016 r.

Za stan przesyłki nie odpowiada odbiorca.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie orzekł, że uzależnienie przyjęcia reklamacji do rozpoznania nie może być uwarunkowane sporządzeniem protokołu szkody.

W konsekwencji do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały wpisane jako abuzywne zapisy, w myśl których odpowiedzialność za stan dostarczanej przesyłki spoczywa na jej odbiorcy. Za niedozwoloną klauzulę umowną został uznany np. zapis: „Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”.

Uzależnienie prawa do skutecznej reklamacji od dodatkowych działań po stronie konsumenta zostało zakwestionowane pod względem zgodności z dobrymi obyczajami. Wynika to z faktu, że konsument akceptując wskazany zapis regulaminu pozostaje w przekonaniu, że w przypadku wykrycia wady powstałej w trakcie transportu oraz niesporządzenia protokołu szkody, traci prawo do reklamacji. Tymczasem regulacje z zakresu praw konsumenckich nie dopuszczają tego typu ograniczeń, więc skarżony zapis umowny ewidentnie wprowadza konsumenta w błąd co do przysługujących mu praw.

Pamiętajmy przy tym, że zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe, to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiadał się już wcześniej w sprawach klauzul o bardzo podobnym brzmieniu, podnosząc, że „niedozwolona jest taka modyfikacja reguł odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne rzeczy powstałe w trakcie transportu, która utrudnia konsumentowi dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przewozu rzeczy i prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika w przypadku, gdy klient nie dokona reklamacji towaru w trybie określonym w postanowieniu wzorca umownego”.

Powołana klauzula i inne o podobnym brzmieniu naruszają równowagę kontraktową pomiędzy stronami umowy, a tym samym rażąco naruszają interes konsumenta, który nie mógł tych zapisów indywidualnie uzgodnić z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na każdą reklamację.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki