flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » ZRÓŻNICOWANY CZYNSZ

7 stycznia 2019 r.

ZRÓŻNICOWANY CZYNSZ

Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do różnicowania opłat na koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości w zależności od przeznaczenia lokalu. Oznacza to, że niewykluczone jest pobieranie wyższych opłat na poczet utrzymania części wspólnych do właścicieli nieruchomości o charakterze użytkowym, jeśli charakter działalności generuje zwiększone koszty utrzymania budynku.

W stanie faktycznym sprawy rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 91/16)  na parterze budynku zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową znajdowały się lokale będące własnością powoda, który od wielu lat prowadził w nich działalność gastronomiczną. Prowadzona działalność spowodowała zniszczenie elewacji budynku i balkonów m.in. poprzez montaż klimatyzatorów, reklam i innych urządzeń bez zgody wspólnoty, a także zanieczyszczenie ścian budynku. W związku z zaistniałą sytuacja, wspólnota podjęła uchwałę znacząco podwyższając zaliczki płaconą przez właścicieli lokali użytkowych na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i utrzymania nieruchomości wspólnej. Z zebranych w ten sposób środków wspólnota planowała remont frontu budynku.

Powód zaskarżył przedmiotową uchwałę, wskazując na niedopuszczalne zróżnicowanie w zakresie obciążeń ponoszonych na rzecz wspólnoty przez poszczególnych właścicieli lokali.

Rozpatrując zaskarżoną uchwałę Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że co do zasady wspólnota mieszkaniowa ma prawo podjąć uchwałę różnicującą opłaty z tytułu zaliczek na nieruchomość wspólną, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z lokali użytkowych. Obciążenia od właścicieli nieruchomości użytkowych mogą być wyższe niż od właścicieli lokali mieszkalnych.

W realiach rozpatrywanej sprawy sąd ustaliły, że działalność gastronomiczna w formie barów i restauracji, prowadzona w lokalach użytkowych należących do powoda, generowała znacznie większe koszty utrzymania nieruchomości wspólnej niż lokale mieszkalne. Zabrudzenia podwórza przez klientów restauracji, jak też znaczna ilość odpadów gospodarczych wytwarzanych w lokalach powodowały, że pozwana wspólnota musiała opłacać wyższe koszty sprzątania nieruchomości oraz częściej przeprowadzać dezynsekcję i deratyzację części wspólnych budynku. Sąd Apelacyjny ponadto uznał, że większe koszty utrzymania nieruchomości wspólnej spowodowane były też koniecznością remontu elewacji, która w przeważającej mierze została zniszczona poprzez działalność lokali użytkowych. W konsekwencji zaskarżona uchwała została uznana za zgodną  z prawem i nienaruszającą zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, jak też interesu majątkowego powoda, a jej podjęcie było uzasadnione okolicznościami.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki