flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Zwolnienie od podatku VAT niektórych usług najmu i dzierżawy

16 czerwca 2015 r.

Zwolnienie od podatku VAT niektórych usług najmu i dzierżawy

Co do zasady świadczenie usług najmu oraz dzierżawy jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Jednakże w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT, przy czym konieczne jest spełnienie kilku istotnych przesłanek.

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, korzystają ze zwolnienia podatkowego. W kontekście tego przepisu należy jednak mieć na uwadze treść art. 43 ust. 20 ustawy o VAT, w świetle którego ww. zwolnienie nie ma zastosowania do „usług związanych z zakwaterowaniem”. Tego typu usługi podlegają bowiem opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Należy przy tym zauważyć, że w sytuacji, gdy zarówno zastosowanie zwolnienia, jak i obniżonej stawki byłoby wykluczone, wynajem nieruchomości powinien zostać opodatkowany według stawki podstawowej tj. 23% podatku VAT.

Co istotne dla spełnienia wymogu określonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT,  lokal winien być wykorzystywany w celu mieszkaniowym, przy czym działalność właściciela lokalu musi być wykonywana na własny rachunek.

Należy zwrócić uwagę, że nie korzystają ze zwolnienia np. wynajmowane lokale użytkowe – bez względu na cel wynajmu, a także najem lokalu usługowo-turystycznego. Jednakże np. usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu dodatkowych piwnic znajdujących się w częściach wspólnych budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem usługa ta jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Podkreślenia wymaga, że bez formalnego przekształcenia lokalu użytkowego w mieszkalny, nawet gdyby był on faktycznie wykorzystywany w celach mieszkaniowych, skorzystanie ze zwolnienia będzie niemożliwe. Inna wykładnia przepisów mogłaby bowiem prowadzić do nadużyć w zakresie stosowania analizowanego zwolnienia, ponieważ każdy lokal użytkowy mógłby być wynajmowany jako lokal pozornie mieszkalny.

Sprawdź inne pokrewne artykuły.

Najem i podatki.

Najem a działalność gospodarcza.

Najem a podatek VAT.

Najem miejsc parkingowych podatki.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki