flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » NAKŁADY NA MAJĄTEK WSPÓLNY Z MAJĄTKU OSOBISTEGO

15 marca 2024 r.

NAKŁADY NA MAJĄTEK WSPÓLNY Z MAJĄTKU OSOBISTEGO

Istnieją sytuacje, gdy pomimo rozwodu, byli małżonkowie nadal łożą na wspólny majątek, którego dorobili się w czasie wspólnoty majątkowej. Warto wiedzieć więc, jak w takiej sytuacji najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

A o tym, jak ważne jest, aby pamiętać o swoich prawach i obowiązkach, boleśnie przekonał się powód w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, który jako były mąż, wybudował piec oraz wyremontował dach we wspólnym domu, który dzielił z byłą małżonką pomimo rozwodu. Nie zdążył wystąpić na czas ze swoim żądaniem o podział nakładów z tym związanych w sprawie o podział majątku wspólnego, wobec czego nie zostały zasądzone koszty w pełnej wysokości na jego rzecz.

Należy pamiętać, że sąd w postępowaniu sądowym o rozwód nie orzeka z urzędu o podziale majątku wspólnego. Orzeczenie rozstrzyga przede wszystkim o tym, że małżeństwo przestaje istnieć. Do tego, aby sąd ten wątek rozpatrzył niezbędne jest wystąpienie przez jednego z małżonków z takim wnioskiem, ale gdy jest pewność, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a sam majątek nie jest znaczny i istnieje między nimi zgoda co do jego składu oraz podziału, o czym mówi art. 58 § 3 k.r.o.

Art. 45 kodeksu rodzinnego jasno wskazuje, że każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku osobistego na majątek wspólny (a nie można żądać zwrotu nakładów już zużytych na potrzeby rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności). Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy byli małżonkowie chcą się ze sobą rozliczyć, po ustaniu wspólności majątkowej, to podział nakładów poczynionych na majątek wspólny po rozwodzie będzie uwzględniony przez sąd tylko i wyłącznie na wniosek strony. Sąd z urzędu nie rozliczy nakładów poczynionych przez byłego małżonka.

Wniosek taki może być zgłoszony tylko do czasu zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a art. 618 § 3 mówi, że po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym (w tym: o rozliczenie nakładów). W oparciu o powyższe Sąd Okręgowy w Poznaniu nie zasądził na powoda jego kosztów nakładów poczynionych przez niego po rozwodzie. Pełnomocnik mężczyzny wniósł skargę kasacyjną, w której wskazał, że nie uwzględniono jego wniosków dowodowych, na podstawie których sądy miały zbadać nakłady mężczyzny na majątek wspólny już po rozwodzie. Sąd Najwyższy nie zgodził się z powyższą argumentacją z uwagi na brak wykonania podstawowego obowiązku przez powoda, czyli zgłoszenia konkretnego wniosku w terminie.

Zaniechanie w kwestii rozliczeń może być bardzo kosztowne, warto więc zawczasu zasięgnąć właściwej porady prawnej w kwestii majątku osobistego. Nie znając odpowiednich uregulowań prawnych można nie podjąć potrzebnych czynność w czasie, na skutek czego nasze oczekiwania nie zostaną w całości uwzględnione.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki