flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » PRACA ZDALNA – JAKIE ZMIANY WPROWADZA KODEKS PRACY?

27 grudnia 2022 r.

PRACA ZDALNA – JAKIE ZMIANY WPROWADZA KODEKS PRACY?

Dotychczasowe przepisy przewidywały pracę zdalną jedynie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. 1 grudnia b.r. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną jako rozwiązanie stałe, określając zasady jej wykonywania.

 

Ustawa definiuje pracę zdalną jako wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, w tym miejscu zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ustawa przewiduje pracę zdalną w pełnym wymiarze/hybrydową oraz okazjonalną – na wniosek pracownika.

 

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika w formie zdalnej – pracodawca będzie obowiązany m.in. zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, pokryć koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w szczególności ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika. Ponadto pracodawca, który zamierza skierować pracownika na pracę zdalną będzie obowiązany uzyskać na piśmie oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie. Kodeks pracy przewiduje możliwość kontroli pracodawcy w miejscu wykonywania pracy zdalnej na zasadach ustalonych w regulaminie zakładu pracy.

 

Możliwość skierowania pracownika na pracę zdalną może nastąpić również na wniosek pracownika. Pracy zdalnej pracodawca nie będzie jednak mógł odmówić m.in. pracownicy w ciąży, pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia 4 roku życia, pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku odmowa skierowania na pracę zdalną będzie mogła nastąpić jedynie, gdy charakter pracy na to nie pozwala.

 

Ustawa wprowadza również możliwość okazjonalnego skierowania pracownika na pracę zdalną – na jego wniosek, z powodów szczególnych i incydentalnych związanych np. z koniecznością opieki nad najbliższym członkiem rodziny. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego nie będzie mógł przekroczyć 24 dni. W takim przypadku pracodawca nie będzie również obowiązany do pokrywania kosztów energii elektrycznej i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kierowania na nią pracowników powinny zostać przejrzyście określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Zgodnie z art. 6720 § 4 znowelizowanego kodeksu pracy, jeżeli u danego pracodawcy nie działają̨ zakładowe organizacje związkowe, to pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki