flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów!

19 lutego 2021 r.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów!

Z dnia na dzień coraz bardziej rosną szanse frankowiczów na korzystne rozstrzygnięcia sporów sądowych prowadzonych z bankami. Choć ubiegły rok był dla kredytobiorców sprzyjający – wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze lepiej! Po stronie frankowiczów stanął Sąd Najwyższy, zajmując stanowisko w dość ważkiej kwestii, jaką jest wzajemne rozliczenie między stronami w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Dotychczas brak było jednolitych poglądów wśród sędziów rozstrzygających w tych sprawach.

Sąd Najwyższy w niedawno podjętej uchwale uznał za najbardziej słuszną teorię dwóch kondykcji. Zakłada ona, że na skutek nieważności umowy obie strony stają się bezpodstawnie wzbogacone, co za tym idzie każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie. W uzasadnieniu SN podkreślono, że przedmiotowe roszczenie musi zostać samodzielnie podniesione przez stronę.

Zmusza to banki do podjęcia aktywności procesowej, polegającej na wezwaniu konsumenta do zwrotu należności – tylko wówczas roszczenie banku może zostać uwzględnione. Nie będzie możliwe zastosowanie przez sąd automatycznego kompensowania.

Oprócz potwierdzenia słuszności teorii dwóch kondykcji, sąd stwierdził również brak prawnego uzasadnienia dla zastosowania teorii salda. Gdyby przedmiotowa teoria została uznana za słuszną – kredytobiorca mógłby pozwać bank o zwrot dokonanych na jego rzecz świadczeń, jedynie do wysokości różnicy między sumą spłaconych rat, a kapitałem który został kredytobiorcy wypłacony przez bank.

Gdyby uznano teorię salda za słuszną, kredytobiorca, który nie wpłacił na rzecz banku całości kapitału kredytu, nie mógłby więc wytoczyć powództwa o zapłatę.

Sąd Najwyższy odniósł się do powyższego, tj. do możliwości żądania przez kredytobiorcę zwrotu wszystkich wpłaconych na rzecz banku rat jako świadczenia nienależnego. Zgodnie z podjętą uchwałą – w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot przedmiotowego świadczenia, niezależnie od tego w jakiej części kredyt został spłacony. Jest to niebywale istotne z punktu widzenia kredytobiorcy rozstrzygniecie sądu.

Intencją działań Sądu Najwyższego jest bez wątpienia ujednolicenie orzecznictwa w sprawach frankowych. Najbardziej dyskusyjne kwestie będą przedmiotem rozważań sądu już 25 marca bieżącego roku. Śledząc na bieżąco rozstrzygnięcia SN, Frankowicze mogą spodziewać się kolejnych pozytywnych informacji. O wszystkim będziemy informować na bieżąco!

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki