flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » UCHYLENIE UCHWAŁY POWOŁUJĄCEJ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ

22 sierpnia 2023 r.

UCHYLENIE UCHWAŁY POWOŁUJĄCEJ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Walne zgromadzenie jest organem spółki akcyjnej, który ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących jej funkcjonowania i rozwoju. Jednym z takich uprawnień jest możliwość odwołania członka rady nadzorczej, który jest organem kontrolnym spółki. Jednakże co w sytuacji gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołania członka RN bez podania przyczyny w sytuacji gdy został on parę minut wcześniej powołany w trybie głosowania oddzielnymi grupami?

Rada nadzorcza ma za zadanie nadzorować działalność zarządu i reprezentować interesy akcjonariuszy. Dlatego też członkowie rady nadzorczej powinni być kompetentni, rzetelni i niezależni. W doktrynie i orzecznictwie na tle art. 422 § 1 KSH podkreśla się, że dla uchylenia uchwały  konieczne jest wystąpienie w odniesieniu do niej łącznie co najmniej dwóch przesłanek wadliwości, w jednej z następujących konfiguracji:

  • Sprzeczność ze statutem oraz godzenie w interes spółki;
  • Sprzeczność ze statutem oraz cel uchwały w postaci pokrzywdzenia akcjonariusza;
  • Sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz godzenie w interes spółki;
  • Sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz cel uchwały w postaci pokrzywdzenia akcjonariusza.

Jednakże prawo do odwołania członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie nie jest bezwzględne i nie może być wykorzystywane w sposób arbitralny lub nieuzasadniony. Jak orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VIII GC 129/22) orzekł, iż walne zgromadzenie wprawdzie posiada uprawnienie do odwołania członka rady nadzorczej w każdym czasie, niemniej dotyczy to sytuacji, w której istnieją ku temu uzasadnione podstawy pozwalające na ustalenie, że członek rady nadzorczej sprawuje bądź będzie sprawować tę funkcję w sposób nienależyty. W rozpoznawanej przez Sąd sprawie nowo powołany członek rady nadzorczej został odwołany bez żadnego uzasadnienia, tego samego dnia, na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym został wybrany do rady nadzorczej w trybie głosowania grupami. W ocenie SO takie zachowanie rażąco narusza dobre obyczaje oraz stanowi pokrzywdzenie akcjonariuszy, którzy zdecydowali się powołać takiego członka RN.

Oznacza to, że walne zgromadzenie musi mieć konkretne i obiektywne powody do podjęcia takiej decyzji i nie może działać z pobudek osobistych, politycznych lub innych niezwiązanych z interesem spółki. Odwołanie członka rady nadzorczej bez podania przyczyny lub z przyczyny nieistotnej lub nieważnej może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania akcjonariuszy i zasady lojalności wobec spółki w następstwie czego może poskutkować uznaniem za nieważną. Taka uchwała może być podważona przez sąd i skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą walnego zgromadzenia względem odwołanego członka rady nadzorczej.

Podsumowując rozważania należy jednoznacznie stwierdzić, że walne zgromadzenie powinno dokładnie rozważyć swoje uprawnienie do odwołania członka rady nadzorczej i korzystać z niego tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione i konieczne dla ochrony interesu spółki i jej akcjonariuszy. W innym przypadku istnieje ryzyko narażenia się na negatywne konsekwencje.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki