flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » PRACODAWCO – ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W UE

28 lipca 2020 r.

PRACODAWCO – ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W UE

Wprowadzenie limitów czasowych dla stosowania minimalnych warunków zatrudnienia wobec pracownika delegowanego, zasada równego traktowania pracownika delegowanego względem pracownika lokalnego, nowe obowiązki informacyjne i zgłoszeniowe dla pracodawcy – to tylko niektóre z najnowszych wymogów związanych z delegowaniem pracowników.

Od 30 lipca 2020 roku obowiązywać będą nowe standardy dotyczące delegowania pracowników na terenie Unii Europejskiej. Konieczność nowelizacji przepisów pojawiła się w związku z potrzebą implementacji nowych regulacji zawartych w unijnej dyrektywie 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadza zaostrzenia w obrębie wymogów dotyczących minimalnych warunków wynagrodzenia a także traktowania pracowników delegowanych na terenie państw członkowskich UE. Wprowadza również ograniczenia czasowe w odniesieniu do okresu oddelegowania pracownika.

Odnośnie tego ostatniego zagadnienia, tj. okresu oddelegowania – obecne przepisy nie wskazują niestety ścisłych, transgranicznych limitów czasowych, po których przekroczeniu wykonywana przez pracownika na terytorium innego państwa działalność, nie byłaby uważana za wykonywaną w sposób stały.

Po wejściu w życie przedmiotowych regulacji, okres oddelegowania pracownika będzie skrócony do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Po upływie tego terminu, oddelegowanie będzie nadal możliwe, jednakże pojawi się konieczność zastosowania nowych warunków zatrudnienia. Do tej pory pracodawca mógł w praktyce delegować pracownika na niemalże nieograniczony czas.

Nowe warunki mają zapewnić wyrównanie statusu pracowników oddelegowanych względem pracowników krajowych zgodnie z zasadą „ta sama praca za tą samą płacę”. Z punktu widzenia wysokości wynagrodzenia, zmiana ta jest bardzo istotna – do tej pory takiemu pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie minimalne, które obowiązywało w państwie członkowskim, na którego terenie wykonywano obowiązki wynikające z zatrudnienia.

To właśnie ze względu na powyższe – pojawią się nowe obowiązki informacyjne oraz zgłoszeniowe dla pracodawców. Wiązać się będą z koniecznością zapewnienia państwom członkowskim informacji o wysokości wynagrodzenia.

W tym miejscu nie może umknąć naszej uwadze również fakt, że w przypadku kontroli przestrzegania powyżej wymienionych zasad, jak również omawianej wcześniej zasady równej płacy – konieczne będzie rozszerzenie uprawnień konkretnych instytucji, w naszym przypadku – Państwowej Inspekcji Pracy. Przewidziane jest również zwiększenie współpracy między tym organem a odpowiadającymi mu organami innych państw członkowskich.

Wprowadzone zmiany obejmują również tzw. „zasadę korzystniejszości”, według której, pomimo zrównania statusu pracowników – państwo przyjmujące oddelegowanego, będzie miało możliwość zastosowania korzystniejszego dla pracownika rozwiązania w kwestii warunków zatrudnienia, nawet w przypadku gdy normy państwowe wymuszałyby zastosowanie mniej korzystnego środka.

W odniesieniu do równego traktowania pracowników, warto wspomnieć, że nowe przepisy regulują również kwestie dotyczące m.in. wolności indywidualnej jak również zbiorowej w ramach stosunku pracy, równości w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami, ochrony rodzicielstwa oraz wiązanych z tym praw, ochrony czasu pracy a w tym prawa do odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, dodatków za nadgodziny oraz prawa do strajku, legalności zatrudnienia a także zwrotu kosztów delegacji.

Nowe regulacje mają doprowadzić do wzrostu kosztów delegowania pracowników za granicę, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do zmniejszenia konkurencyjności międzynarodowej w tym zakresie. Pracodawcy, którzy wysyłają lub przyjmują pracowników delegowanych, powinni zapoznać się z wymogami zatrudnienia obowiązującymi w konkretnych państwach oraz odpowiednio dostosować się do nowych procedur.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki