flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Prawnik Twojego biznesu » Strona 3

09.10.2018

WYKORZYSTYWANIE SŁUŻBOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO JAKO PODSTAWA DYSCYPLINARNEGO ZWOLNIENIA.

Wydaje się, że powstrzymywanie się od korzystania ze służbowego komputera w celach prywatnych w czasie pracy powinno być oczywiste. Niemniej istnieje społeczne przyzwolenie na korzystanie z urządzeń pracodawcy w celu krótkiego „wejścia na FB” lub wysłania wiadomości e-mail, np. z życzeniami.

Przeczytaj artykuł →
07.06.2018

Uprawnienia sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie niedopuszczalnego wpisu do KRS ze względu na obowiązujące przepisy prawa

Sąd rejestrowy, w ramach postępowania o wykreślenie z KRS wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

Przeczytaj artykuł →
09.04.2018

Legitymacja procesowa do zaskarżenia uchwały sp. z o.o.

Osobom nienależącym do zarządu, rady nadzorczej oraz niebędącym wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje prawo do ustalenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników ze względu na jej sprzeczność z ustawą na podstawie art. 189 KPC, nawet gdyby skarżący miał interes prawny do wniesienia powództwa ustalającego.

Przeczytaj artykuł →
28.02.2018

Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników

Sąd Najwyższy, wskazał, że art. 252 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wskazuje podmiotów uprawnionych do podniesienia zarzutu nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, a jednocześnie nie formułuje w tym zakresie żadnych ograniczeń. W rezultacie, należy uznać, że uprawnienie do podniesienia ww. zarzutu przysługuje każdemu, a więc zarówno podmiotom wskazanym w art. 250 KSH, jak i osobom trzecim.

Przeczytaj artykuł →
biznes compliance deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce upadłość konsumencka venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zarząd spółki